Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Erbud podpisał dwie umowy na generalne wykonawstwo obiektu - zespołu budynków mieszkaniowych Etap LMNO oraz Etap TUW w Warszawie ze spółkami z Grupy Ronson Development: Etap LMNO - Truro oraz Etap TUW - Totton, podała spółka. Łączna wartość kontraktów to 27,47 mln zł.

Tarczyński odnotował 13,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay odnotował 28,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 26,21 mln zł w III kw. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air odnotował 59,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 63,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes Banku Pekao Michał Krupiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie kierował pracami zarządu, podał Bank Pekao.

Zarząd Kredyt Inkaso podjął się realizacji wieloetapowych działań mających na celu dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej od niektórych byłych członków zarządu spółki oraz podmiotów powiązanych z tymi osobami, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) od 1 grudnia będzie dostarczać paliwo gazowe do klientów spółki Hermes Energy Group (HEG), która zapowiedziała dziś zaprzestanie dostarczania gazu od 30 listopada br., podało PGNiG.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję administracyjną zezwalającą GPW Benchmark na prowadzenie działalności jako administrator wybranych wskaźników referencyjnych, podała Komisja.

Konsorcjum Vigo System (lider), Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu badawczego "Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL" kwotą 12,4 mln zł, podało Vigo.

Grupa Recykl zakończyła realizację drugiego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną, podała spółka. Łączna wartość inwestycji to 52 mln zł. Spółka zakłada osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych nowego zakładu w 2020 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg krajowychi Autostrad (GDDKA) oddział w Szczecinie wybrała jako najkorzystniejszą ofertę Mostostalu Warszawa na realizację zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem)", podała spółka. Wartość umowy to 478,3 mln zł brutto.

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 241 lokale w II etapie inwestycji Lokum Vista w Krakowie, podała spółka.

Zarząd British Automotive Holding (BAH) zdecydował o wstrzymaniu realizacji inwestycji dotyczących budowy salonów marki Jaguar Land Rover w Warszawie przy ul. Puławskiej oraz w Katowicach przy ul. Bocheńskiego oraz rozpoczęciu przeglądu opcji dla tych obiektów, podała spółka.

Oferta konsorcjum firm z grupy Mirbud została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odcinek w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3 węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - w. Bobolice (z węzłem)", podał Mirbud. Wartość umowy to 450 mln zł brutto.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała 5-letnią umowę z Liberty Galati z siedzibą w Rumunii na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz frakcji drobnych. Szacunkowa wartość umowy to 1,7 mld zł, podała spółka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKA) oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem), podała spółka.

Warimpex odnotował 39,08 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,58 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jeżeli pozwoli na to sytuacja rynkowa, w 2020 roku zapadnie decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych niektórych zakładów motoryzacyjnych Grupy Boryszew, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki.

Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

Baltona odnotowała 17,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 10,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew spodziewa się zamknięcia transakcji sprzedaży aktywów aluminiowych w Koninie na rzecz szwedzkiej spółki Gränges w II kwartale 2020 roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Klaipedos Nafta umowę, na podstawie której będzie wyłącznym użytkownikiem nadbrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie przed pięć lat od kwietnia 2020 r.

Ferrum odnotowało 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pudełkowa wersja gry "Blair Witch" ukaże się 31 stycznia 2020 r., podał Bloober Team.

Skonsolidowany portfel zamówień Mostostalu Warszawa miał wartość 2 568 mln zł na koniec września br., podała spółka.

Mostostal Warszawa odnotował 5,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 2,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Datawalk odnotował 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru", prowadzonym przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, podała spółka. Wartość oferty to 22 687 891 zł brutto.

Mercator Medical odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia zawarł porozumienie z kontrahentem zagranicznym, na mocy którego ustalono, że zamawiający zleci spółce wykonanie robót polegających na wykonaniu konstrukcji stalowej mostu o szacunkowej wartości 5 520 000 euro netto, podała spółka.

Scope Fluidics uruchomił własną półautomatyczną linię produkcyjną, która umożliwia samodzielną produkcję chipów. Infrastruktura produkcyjna jest również przygotowana do montażu analizatorów PCR|ONE, podała spółka. Zdarzenie jest elementem realizacji kamienia milowego związanego z realizacją badań przedrejestracyjnych.

Work Service odnotował 14,31 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 71,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotował 7,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech kontynuuje ekspansję zagraniczną w biznesie Agro i na 2020 rok planuje kolejne rejestracje swoich środków ochrony roślin w Rumunii, jednocześnie rozwijając tam sieć dystrybucji, podała spółka.

Październik br. okazał się rekordowym miesiącem dla grupy IMS pod względem nowo pozyskanych lokalizacji, których liczba sięgnęła 475, podała spółka. Od stycznia do października włącznie IMS wdrożył usługi marketingu sensorycznego w niemal 2 tys. lokalizacji.

Redan odnotował 24,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. br. wobec 13,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 24,97 mln zł wobec 9,14 mln zł straty rok wcześniej.

Selena odnotowała 26,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TXM w restrukturyzacji odnotował 16,96 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 10,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 16,96 mln zł w III kw. wobec 12,27 mln zł straty rok wcześniej.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 35,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 46,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI odnotowała 45,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 1 udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade - spółki utworzonej i istniejącej pod prawem rosyjskim - na rzecz Gazprombank Leasing JSC z siedzibą w Moskwie oraz Novfintekh LLC z siedzibą w Moskwie oraz na zawarcie stosownych umów, podał Getin Holding.

Boryszew odnotował 15,61 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 43,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 9,04 mln zł wobec 23,72 mln zł rok wcześniej.

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na realizację fazy EPC zadania inwestycyjnego o nazwie "Instalacja Visbreakingu w zakładzie produkcyjnym w Płocku", podała spółka. Umożliwi ona zwiększenie uzysków wysokomarżowych w całej rafinerii PKN Orlen w Płocku. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mld zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem