Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze OEX złożyli łącznie 42 oferty sprzedaży akcji spółki obejmujące łącznie 1 383 437 akcji, podała spółka na podstawie informacji pośredniczącego Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Średnia stopa alokacji wyniesie 30,4%.

Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - w konsorcjum z GEM Technology Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od spółki Starion Poland na realizację inwestycji budowlanej pn.: "Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo - technicznego w Biskupicach Podgórnych", podała spółka.

Grupa IMS wdraża audiomarketing i aromamarketing w kilkunastu sklepach marek Sugarfree i Cardio Bunny w całej Polsce, podała spółka.

Euro Styl z Grupy Dom Development do lutego 2020 r. wprowadzi do sprzedaży blisko 300 lokali w ramach trzech osiedli: Beauforta, Locus i Zielony Południk, podała spółka.

Rada nadzorcza Erbudu podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu Jacka Leczkowskiego i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa z dniem 2 stycznia 2020 r., podała spółka. Dotychczasowy członek zarządu Dariusz Grzeszczak z dniem 1 stycznia obejmie funkcję prezesa spółki.

Jerzy Miszczak zastąpił Mateusza Wcześniaka na stanowisku prezesa RTLY Investments, podała spółka. Wcześniak chce się skupić na rozwoju Movie Games.

Akcjonariusze Brastera - z uwagi na brak kworum na dzisiejszym posiedzeniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - odstąpili od głosowania m.in. uchwały dotyczącej emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Przychody TIM spadły o 1% r/r do 70,5 mln zł w listopadzie 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-listopad przychody wzrosły o 5,7% r/r do 738,91 mln zł.

Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Toyota Motor Poland w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym, podała spółka. Chodzi m.in. o wybudowanie pod patronatem Toyoty stacji tankowania wodoru.

Pięcioletnie zielone hipoteczne listy zastawne ING Banku Hipotecznego o wartości 400 mln zł zadebiutowały dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie oszczędnych energetycznie 'zielonych' hipotek, podał bank.

Novaturas Group podpisał umowę, na podstawie której przejmie od Aurinko - spółki zależnej Finnair - jego działalność w Estonii, podał Novaturas.

LiveChat Software miał 28 777 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 grudnia, podała spółka. W listopadzie liczba klientów wzrosła o 202 firm netto.

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji odnotowały 885,91 mln zł jednostkowej straty netto po trzech kwartałach 2019 r. wobec 34,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Awbud odnotował 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jacek Gnich został powołany na stanowisko prezesa Nestmedic, podała spółka. Patrycja Wizińska-Socha, która do tej pory pełniła obowiązki prezesa zarządu, została członkiem zarządu firmy. Jednocześnie rezygnację złożył Konrad Kowalczuk, dotychczasowy członek zarządu. Spółka zapowiada opracowanie nowej strategii rozwoju systemu oraz jego komercjalizacji.

T-Bull odnotował 0,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Siarkopol odwołała ze składu zarządu prezesa Trajana Szuladzińskiego i wiceprezes Agnieszkę Leszczyńską, podała spółka. Do czasowego wykonywania czynności prezesa rada nadzorcza delegowała ze swojego składu przewodniczącego Michała Siewierskiego.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu, na wniosek Vicis New Investments, 125 266 899 akcji wszystkich serii spółki z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW z dniem 6 grudnia 2019 r., podała spółka.

Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała spółka.

Erbud podpisał umowę z Instone Real Estate Development GmbH na realizację stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Düsseldorfie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 152 387,08 euro netto (ok. 48 218 460,77 zł netto).

Getin Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży 1 udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade - spółki zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej - z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi, która to umowa poddana została prawu angielskiemu, podał Getin Holding. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł).

Rada nadzorcza Banku Pekao, po ocenie odpowiedniości, powołała Marcina Gadomskiego w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa banku, podał bank.

Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 156,7 mln zł i obejmuje 12 umów, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 193,2 mln zł, podała spółka.

Polnord planuje wprowadzenie do sprzedaży 1 036 lokali oraz 77 segmentów w ciągu kolejnych 12 miesięcy, podała spółka.

GK Immobile chce nadal dynamicznie rozwijać segment hotelowy i niebawem zamierza przekroczyć barierę 1 000 pokoi, a także planuje rozpoczęcie kolejnej etapowanej inwestycji mieszkaniowej, poinformował prezes Rafał Jerzy.

Portfel zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 września 2019 roku wyniósł ok. 3,2 mld zł, podała spółka.

Larq odnotowało 8,57 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 12,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom odnotowało 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4fun Media odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 0,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 51,3 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 37,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w tym czasie 71,1 mln zł wobec 38,82 mln zł.

Feerum odnotowało 16,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile odnotowało 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 271,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 0,89 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG odnotowało 39,6 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 6,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 24,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 30,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotowało 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 12,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercor odnotował 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2019/2020 (lipiec - wrzesień 2019 r.) wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 17,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem