Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) wydłużyły do 24 stycznia 2020 r. termin na składanie zapisów w ramach ogłoszonego wezwania na 100% akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" (PHZ Baltona), podało PHZ Baltona.

"Wzywający informuje, że w terminach określonych w wezwaniu nie ziścił się żaden z warunków zastrzeżonych w punkcie 29 oraz 30 wezwania, a w szczególności nie ziścił się warunek prawny w postaci uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką poprzez nabycie nie mniej niż 66% akcji lub upływu ustawowego terminu na wydanie decyzji w przedmiocie powyższej koncentracji" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym wzywający postanowił wydłużyć okres przyjmowania zapisów w wezwaniu o przewidywany przez wzywającego czas niezbędny do otrzymania decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, tj. do 24 stycznia 2020 r.

Zaktualizowany harmonogram przedstawia się następująco:

"Data ogłoszenia wezwania: 15 października 2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 6 listopada 2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 24 stycznia 2020 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW: 29 stycznia 2020 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych: 29 stycznia 2020 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 3 lutego 2020 r." - czytamy.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może być przedłużany przez wzywającego na zasadach określonych w rozporządzeniu. W szczególności termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się któregokolwiek z warunków opisanych w wezwaniu, nie więcej jednak niż do 120 dni. Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania, podkreślono.

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu akcji objętych zapisami, nawet jeżeli warunki, o których mowa powyżej, nie ziszczą się, podsumowano.

15 października pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego poinformowało, że PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley po 2,29 zł za akcję.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem