Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - EuroRating potwierdził rating kredytowy PKN Orlen na poziomie BBB. Utrzymana została stabilna perspektywa ratingu, podała agencja.

"Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen. Rating został potwierdzony na poziomie BBB. Utrzymana została również stabilna perspektywa ratingu" - czytamy w komunikacie.

Weryfikacja ratingu PKN Orlen związana była z ogłoszonym przez spółkę wezwaniem do sprzedaży akcji koncernu energetycznego Energa uprawniających do co najmniej 66% głosów. Docelowo Orlen planuje przejąć wszystkie akcje Energi. Łączny koszt przejęcia wszystkich akcji Energi, przy założeniu dojścia wezwania do skutku po ustalonej obecnie cenie na poziomie 7 zł za akcję, wyniósłby maksymalnie 2,9 mld zł, podano również.

EuroRating oszacował, że PKN Orlen może sfinansować taki wydatek w dużym stopniu (lub nawet w całości) z posiadanych środków pieniężnych. Agencja nie spodziewa się zatem wzrostu zadłużenia płockiego koncernu wynikającego bezpośrednio z ewentualnego przejęcia Energi. Agencja oceniła, że również po uwzględnieniu pełnej konsolidacji Energi w księgach PKN Orlen profil kredytowy spółki przejmującej nie ulegnie istotnym zmianom. Energa jest bowiem podmiotem kilkukrotnie mniejszym (zarówno pod względem przychodów, jak i wartości aktywów oraz kapitału własnego), a ponadto ogólne ryzyko kredytowe gdańskiego koncernu energetycznego utrzymywało się w ostatnim czasie się na zbliżonym poziomie, podkreślono.

"EuroRating zakłada, że ogłoszenie przez PKN Orlen wezwania na akcje Energi zostało ustalone z inwestorem kontrolującym obie spółki, tj. ze Skarbem Państwa. Ponieważ w posiadaniu państwa znajduje się 52% akcji Energi uprawniających do 64% głosów na zgromadzeniu

akcjonariuszy, agencja spodziewa się, że koncernowi paliwowemu uda się przekroczyć minimalny próg 66% głosów, będący jednym z warunków dojścia wezwania do skutku. Agencja nie spodziewa się również sprzeciwów do tej transakcji ze strony UOKiK i Komisji Europejskiej" - czytamy dalej.

EuroRating zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, że w przypadku odpowiedzi Skarbu Państwa na wezwanie, państwo pozbędzie się większościowego pakietu (52%) akcji Energi po cenie zbliżonej do historycznego minimum jej giełdowych notowań (i jednocześnie odpowiadającej zaledwie 27% jej wartości księgowej netto) na rzecz spółki, w której Skarb Państwa posiada tylko 27,5% akcji. Agencja oceniła zatem tę transakcję jako niekorzystną dla obecnego głównego akcjonariusza Energi.

EuroRating nie spodziewa się przy tym, żeby - przy uwzględnieniu bardzo niskiej oferowanej ceny - prywatni inwestorzy Energi odpowiedzieli masowo na ogłoszone wezwanie. Tym samym agencja szacuje, że płockiemu koncernowi (bez istotnego podwyższenia ceny) nie uda się przejąć istotnie więcej akcji niż minimum skutkujące dojściem wezwania do skutku, poinformowano także.

Agencja spodziewa się także, że po ewentualnym przejęciu większościowego pakietu akcji Energi przez płocki koncern paliwowy projekt budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka zostanie zmieniony na elastyczny blok gazowy, lub zostanie całkowicie anulowany.

"W sytuacji, gdyby po przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą budowa bloku C w Ostrołęce miałaby być kontynuowana w dotychczasowym kształcie, mogłoby to mieć negatywny wpływ na profil kredytowy grupy PKN Orlen. Oznaczałoby to bowiem realizację

w ramach grupy dużej inwestycji w aktywo o prawdopodobnie ujemnej długoterminowej rentowności" - zaznaczono.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem