Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy postanowił zabezpieczyć majątek Elektrobudowy poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Marcina Ferdyna, podała spółka.

"Emitent wyjaśnia, iż ustanowienie nadzorcy ma związek ze złożonym przez ww. podmiot wnioskiem o upadłość spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego zostało dokonane przed rozpoznaniem merytorycznym zgłoszonego przez Technik Polska wniosku oraz zarzutów podniesionych przez emitenta. Emitent dodatkowo wyjaśnia, że nie wydano dotychczas żadnego postanowienia w przedmiocie ogłoszenia wniosku o upadłość" - czytamy w komunikacie.

Decyzja została podjęta w sprawie z wniosku wierzyciela Technik Polska.

"Roszczenie Technik Polska wobec emitenta wynosi ok. 0,9 mln zł, związane jest z realizacją projektu Metatezy i ma charakter sporny. W ocenie emitenta złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Technik Polska jest bezzasadne i stanowi działanie w złej wierze, co emitent przytoczył w swojej odpowiedzi na wniosek Technik Polska skierowanej do sądu" - czytamy dalej.

Kwota roszczeń emitenta zgłoszonych dotychczas wobec Technik Polska wynosi ok. 3,3 mln zł, zaznaczono także.

"W ocenie spółki podpartej analizą prawną wniosek Technik Polska był i na chwilę obecną jest bezzasadny tak merytorycznie, jak również formalnoprawnie, bowiem w kardynalny sposób naruszał zasady postępowania w tego typu przypadkach (w szczególności chodzi o okoliczność, iż dotyczył należności spornej, a więc nie wymagalnej, co do której Technik Polska nie przeprowadził żadnego postępowania sądowego, a jedynie skorzystał instrumentalnie ze ścieżki postępowania w przedmiocie ogłoszenie upadłości). Przedmiotowa płatność nie została przez spółkę dokonana chociaż, co istotne, mogłaby być uregulowana, o ile byłaby należna i wymagalna" - podano także.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego powoduje, że w zakresie czynności emitenta przekraczających zakres zwykłego zarządu, niezbędnym będzie otrzymanie zgody tymczasowego nadzorcy. Nie wpływa to jednak na działalność operacyjną spółki. Spółka kontynuować będzie wszystkie procesy restrukturyzacyjne zapoczątkowane przed ustanowieniem takiego nadzorcy, również w zakresie rozmów dotyczących uzgodnienia końcowych warunków finansowania działalności spółki, porozumień z kontrahentami, a także dalszą działalność operacyjną spółki" - podsumowano w informacji.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.