Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat utworzył nowy nieodnawialny program emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka.

"Zarząd spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 11 grudnia 2019 roku uchwały w sprawie utworzenia nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1 000 000 000 zł, w ramach którego spółka będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela spółki denominowanych w złotych" - czytamy w komunikacie.

Warunki emisji obligacji w ramach programu zostały ustalone w następujący sposób:

a) łączna wartość nominalna wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu nie przekroczy kwoty 1 mld zł;

b) wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1 000 zł;

d) obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób;

e) obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach;

f) obligacje będą niezabezpieczone;

g) maksymalna liczba obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii;

h) obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;

i) obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach rynku Catalyst.

l) obligacje mogą być emitowane z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat i nie dłuższym niż 10 lat od dnia emisji;

m) cel emisji obligacji nie został określony, jednakże cel emisji obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii;

n) poszczególne serie obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez zarząd, zatwierdzanych odrębnymi uchwałami podejmowanymi przez radę nadzorczą spółki, wymieniono m.in. w materiale.

Spółka poinformowała również o podjęciu dziś przez radę nadzorczą uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji w ramach programu.

"Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w pierwszym kwartale 2020 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki, o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym" - napisano także w komunikacie.

W końcu października br. Cyfrowy Polsat podał, że podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł. Jak wówczas informowano, intencją spółki jest pozyskanie finansowania do końca I kwartału 2020 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem