Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza mBanku zatwierdziła nową strategię Grupy mBanku na lata 2020-2023 pn. "Rośniemy z klientami i dzięki nim". Wśród celów finansowych bank wskazał: wzrost zwrotu na kapitale (ROE netto) na poziomie ok. 10,5%, redukcja wskaźnik koszty/dochody (C/I) do ok. 40% oraz wzrost marży odsetkowej netto (NIM) do ok. 3% w 2023 roku, podał bank w komunikacie.

"Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 została opracowana jako odpowiedź na bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz spodziewane trendy w przyszłości. Bank wziął pod uwagę m.in. perspektywy gospodarcze, postęp technologiczny, ewolucję zachowań i oczekiwań konsumentów, lokalne ograniczenia, a także uwarunkowania wewnętrzne. Czerpiąc z doświadczenia zgromadzonego w toku realizacji poprzedniej strategii, bank potwierdza dalszą adekwatność misji i wartości Grupy mBanku także w horyzoncie nowego planu" - czytamy w komunikacie

Bank podał, że działania Grupy w latach 2020-2023 będą ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów finansowych:

- Marża odsetkowa (NIM): wzrost do ~3,0% w 2023 roku,

- Wskaźnik koszty/dochody (C/I): redukcja do ~40% w 2023 roku,

- Zwrot na kapitale (ROE netto): poprawa do ~10,5% w 2023 roku,

- Relacja kredyty/depozyty: w przedziale 92-94% w każdym roku,

- Współczynniki kapitałowe: końcoworoczne minimum 1,5 pkt proc. powyżej wymagań KNF- czytamy w raporcie

Bank zakłada także w strategii średni roczny wzrost (CAGR) w okresie 2019-2023 w poszczególnych kategoriach: - kredyty ~6%, - depozyty ~6%, - przychody ogółem ~8%, - koszty ogółem ~5%.

"Strategicznym celem mBanku jest pozostanie w gronie czołowych banków w Polsce pod względem kluczowych miar finansowych" - napisano w prezentacji.

Po trzech kwartałach br. znormalizowana marża odsetkowa netto wynosi 2,7%, wskaźnik koszty do dochodów -43,4%, a zwrot na kapitale - 7,7%. Relacja kredyty do depozytów wyniosła 90,3%, zaś współczynniki kapitałowe były na poziomie ponad 2,2 pkt proc. dla współczynnika Tier1 oraz 2,3 pkt proc. dla TCR na koniec września.

W okresie od września 2016 r. do września 2019 r. średnioroczna dynamika kredytów wynosił 8,7%, depozytów - 10,8%, przychodów ogółem - 9,7%, a kosztów ogółem - 6,3%.

mBank podał w komunikacie prasowym, że organiczny wzrost będzie się opierać na akwizycji nowych klientów ? w szczególności młodych ludzi i firm. mBank wzmocni również pozycję w grupie 30-45 latków, dzięki kredytom hipotecznym i produktom oszczędnościowym. Skupi się też na pozyskiwaniu klientów w średnich miastach i segmencie profesjonalistów świadczących usługi dla innych przedsiębiorców.

"Najważniejszym kanałem sprzedaży produktów i kontaktów z klientami detalicznymi będzie aplikacja mobilna. Bank rozwinie swoją platformę m.in. o dodatkowe usługi partnerów spoza świata finansów. Przewagą mBanku pozostanie użyteczna technologia i efektywne jej wykorzystywanie" - czytamy w komunikacie.

W bankowości korporacyjnej mBank skupi się też na upowszechnieniu cyfrowej samoobsługi wśród klientów korporacyjnych.

"W segmencie korporacyjnym będziemy kształtować portfel klientów antycypując trendy i zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Jednocześnie zachowamy dużą dywersyfikację ekspozycji. Rozbudujemy wiedzę o klientach, aby jeszcze precyzyjniej identyfikować i zaspokajać ich potrzeby, konstruując spersonalizowaną ofertę" - czytamy dalej.

Po raz pierwszy integralną częścią dokumentu stała się również strategia ESG/CSR. Grupa zamierza prowadzić działalność z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Bank informuje, że powyższe założenia i cele strategiczne nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i stanowią jedynie informację nt. planowanych obszarów działania banku i potencjalnych kierunków rozwoju na lata 2020-2023, podsumowano.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem