Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie parametrów, harmonogramu czy struktury potencjalnego zaangażowania, podał Sfinks Polska.

Potencjalne zaangażowanie kapitałowe inwestora (lub wskazanych przez niego podmiotów) opierałoby się na możliwości: i) dokapitalizowania spółki w drodze obejmowania przez inwestora nowo subskrybowanych przez Sfinks akcji ii) oraz/lub nabywania akcji spółki znajdujących się już w obrocie giełdowym, podano.

"Kluczowym parametrem granicznym potencjalnej inwestycji będzie ograniczenie w każdym jej momencie, udziału inwestora w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów emitenta na poziomie nie więcej niż 9,9%. Łączny poziom środków, jakie inwestor rozważa przeznaczyć na zaangażowanie w akcje spółki (łącznie w ramach akcji nowej emisji lub/i transakcji nabycia w ramach obrotu wtórnego), nie przekroczy kwoty 25 mln zł w okresie trwania ewentualnej umowy inwestycyjnej. Realna wartość zaangażowania kapitałowego inwestora będzie przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat" - czytamy w komunikacie.

Wskazane powyżej graniczne parametry potencjalnego zaangażowania inwestora wynikają z generalnej polityki inwestycyjnej tego podmiotu dla tego rodzaju transakcji. Rozpoczęcie procesu negocjacji nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy inwestycyjnej, podkreślono.

Niezależnie od rozpoczęcia negocjacji z inwestorem, proces przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach pozostaje w toku, podano także.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.