Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Polnord zawarł z SGB Bankiem umowę, na mocy której dokonano m.in. zmiany terminu wykupu 60 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł z dnia 18 grudnia 2019 r. na: 31 marca 2020 r. dla kwoty 30 mln zł; 30 września 2020 r. dla kwoty 7,5 mln zł; 31 grudnia 2020 r. dla kwoty 22,5 mln zł, podała spółka.

"Prawne zabezpieczenie zobowiązań z emisji obligacji serii D stanowić będzie m.in.:

1. hipoteka łączna umowna do kwoty 90 000 000 zł ustanowiona na:

a) nieruchomości gruntowej położonej w Dopiewcu,

b) prawie użytkowania wieczystego gruntu na działce zlokalizowanej przy ul Przyczółkowej w Warszawie,

c) nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Haffnera,

d) prawie do użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Zgierskiej i Kominiarskiej,

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. do wysokości 90 000 000 zł" - wymieniono w komunikacie.

Po częściowym wykupie obligacji serii D o wartości 30 mln zł w dniu 31 marca 2020 r., bank wyrazi warunkową zgodę na zwolnienie nieruchomości, podano także.

"Ponadto spółka zobligowana będzie do wykupu obligacji serii D o wartości nominalnej 30 000 000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities (podmiot, z którym spółka zawarła umowę o oferowanie akcji serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten nie będzie traktowany jako przedterminowy" - czytamy dalej.

Pod koniec 2015 r. Polnord wyemitował 60 tys. sztuk czteroletnich, zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Obligacje zostały w całości objęte przez SGB Bank.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.