Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 100% zysków za 2019 r., przy czym przy podejmowaniu decyzji należy brać pod uwagę dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Założenia polityki dywidendowej w 2020 r. dotyczące wymaganych poziomów współczynników kapitałowych oraz oceny nadzorczej BION pozostają spójne z dotychczasowymi kryteriami zaprezentowanymi w stanowisku KNF dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średniookresowej (przyjęte przez KNF w dniu 22 maja 2018 r.). Powyższe założenia zostały uzupełnione o zalecenie, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku, PTE uwzględniło dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty, zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych oraz potrzeby związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, której przepisy maja wejść w życie w 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Zaleca się, aby dywidendę w 2020 r. w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r. wypłaciły wyłącznie PTE, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

I towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2018 r. 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca);

II w 2019 r. oraz w okresie od początku 2020 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez towarzystwo ustawowych wymogów kapitałowych;

III według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

IV według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2018 r. w obszarze ?adekwatność kapitałowa" 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca).

Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., wymieniono w informacji.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wskazano także.

"Ponadto zaleca się, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy były brane pod uwagę dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, której przepisy mają wejść w życie w 2020 r., w szczególności dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z przekształceniem powszechnego towarzystwa emerytalnego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych" - podkreślono w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.