Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił dla Santander Bank Polska na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) odpowiadającą 15,87% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 22,146% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE), podał bank.

Plany ASM Group na najbliższą przyszłość to utrzymanie stabilnego wzrostu w oparciu o strategię jakości i umacnianie pozycji ASM Group na rynkach europejskich, poinformowała nowa prezes Dorota Kenny.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty spadną o 3% r/r do 738 mln zł w IV kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 15% r/r do 68 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 13% r/r do 104 mln zł w tym okresie, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 49 mln zł, czyli będzie niższy o 18% r/r.

MLP Group utworzył program emisji obligacji niezabezpieczonych w wielu seriach do kwoty 60 mln euro, podała spółka.

Adam Stańczak pełniący obecnie funkcję prezesa zarządu ASM Group oraz Łukasz Stańczak pełniący obecnie funkcję członka zarządu złożyli pisemne rezygnacje z członkostwa w zarządzie, podała spółka. Na funkcję prezesa z dniem 1 stycznia 2020 r. została powołana dotychczasowa członek zarządu Dorota Kenny.

Prime Bit Games zawarł porozumienie o rozwiązaniu dwóch umów z inwestorem, których celem było współfinansowanie produkcji i wydania gier: "Froggy Adventure" i "Dark Tower 2", poinformowała spółka.

Mimo podjętych prób dialogu z Uniprom Metali - podmiotem odbierającym rudę boksytów wydobywana przez Bumech w Czarnogórze - spółka i jej podmiot zależny Bumech Crna Gora - celem zabezpieczenia swoich należności - podjęli działania prawne i oczekują aktualnie na wyznaczenie przez czarnogórski sąd terminu rozprawy, podał Bumech.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w ramach zadania "Budowa instalacji kwasu azotowego i azotanu amonu we Włocławku", podała spółka. Wartość umowy to ok. 10% przychodów grupy za 2018 r.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Tomasza Śledzia z funkcji wiceprezesa ds. technicznych i tymczasowo powierzyła obowiązki wynikające z tej funkcji Arturowi Dyczce, podała spółka.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) uruchomiono kolejne dwie ściany wydobywcze z węglem koksującym, podała spółka.

CM International zdecydował o przedłużeniu zapisów na akcje serii D w ramach oferty publicznej do 30 stycznia 2020 r., poinformowała spółka.

DHL Express rozpoczął współpracę z oficjalnym sklepem studia CD Projekt Red, podała spółka.

Grupa Lotos uruchomiła 500. stację paliw - na terenie MOP Pawliki, w połowie drogi pomiędzy Gdańskiem i Warszawą przy drodze S7, podała spółka. To jednocześnie 21. Miejsce Obsługi Podróżnych funkcjonujące pod marką Lotos.

Bowim, który na przestrzeni ostatniego miesiąca wygrał dwa postępowania dotyczące naliczenia przez organy skarbowe powiększonej wartości podatku VAT o łącznej wartości ponad 7,6 mln zł, jest zadowolony z tych rozstrzygnięć i podkreśla, że obecnie nie toczą się przeciwko spółce żadne podobne postępowania, poinformował zarząd w komentarzu przesłanym ISBnews.

Spółka Grupa Azoty Compounding - działająca w ramach segmentu biznesowego Tworzywa w Grupie Azoty - uruchomiła nową wytwórnie tworzyw modyfikowanych (compoundingu) o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie, podała spółka. Wartość inwestycji wyniósł 100 mln zł.

Nestmedic ma umowę ze Szpitalem Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - jednym z sześciu szpitali Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) - na dostarczenie systemu KTG Pregnabit do dyspozycji dla ciężarnych pacjentek KTG Pregnabit.

Studenci i doktorant Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG", organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, za pomysł na wykorzystanie wodorków metali do oczyszczania, kompresji i magazynowania wodoru, podała spółka,

PKN Orlen zakupił licencję i projekt bazowy na zastosowanie technologii uwodornienia olejów roślinnych (HVO - Hydrotreated Vegetable Oil) i zużytych tłuszczów (UCO - Used Cooking Oil) od firmy Axens, podała spółka. Ma to być sposób na wzmocnienie pozycji koncernu na rynku biopaliw. Inwestycja byłaby istotnym wsparciem dla polskiego rolnictwa i odpowiedzią na unijne wyzwania, zobowiązujące Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie.

Pomysł zapewnienia dostaw gazu do elektrowni w Ostrołęce z nowego wyjścia z gazociągu jamalskiego nie zwiększa bezpieczeństwa energetycznego Polski, uważa prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak. Spółka zamierza przestać kupować gaz od Gazpromu w ciągu najbliższych trzech lat.

Alior Bank, posiadając pozwolenie na działanie jako TTP, wprowadza usługę umożliwiającą klientom innych banków ubieganie się o kredyt bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o zarobkach. Bank liczy, że 7 na 10 nowych klientów, którzy udostępnią w ten sposób swoje dane będzie mieć możliwość zaciągnięcia kredytu konsumpcyjnego właśnie w Alior Banku, poinformował ISBnews wiceprezes Mateusz Poznański. W 2020 r. Alior Bank chce także powalczyć o depozyty klientów z innych banków.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad sześcioma funduszami zarządzanymi wcześniej przez Lartiq TFI, podał Urząd.

Oferta Mirbudu, warta 37,63 mln zł brutto, została wybrana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wola w postępowaniu przetargowym na budowę szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza, podała spółka.

4mobility - spółka, której większościowym akcjonariuszem jest PGE Nowa Energia - uruchomiło usługę wynajmu elektrycznych aut na minuty w Rzeszowie we współpracy z PGE Nowa Energia i miastem Rzeszów oraz przy udziale producenta samochodów Nissan, podała spółka.

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie parametrów, harmonogramu czy struktury potencjalnego zaangażowania, podał Sfinks Polska.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na GetBack 500 tys. zł kary na naruszenia w raportach okresowych i nieterminowe przekazanie trzech raportów, podała Komisja.

Rafako zleciło KPMG Advisory m.in. przegląd modelu finansowania oraz rozpoznanie możliwości pozyskania przez spółkę nowych źródeł finansowania, podało Rafako.

Polnord zawarł z SGB Bankiem umowę, na mocy której dokonano m.in. zmiany terminu wykupu 60 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł z dnia 18 grudnia 2019 r. na: 31 marca 2020 r. dla kwoty 30 mln zł; 30 września 2020 r. dla kwoty 7,5 mln zł; 31 grudnia 2020 r. dla kwoty 22,5 mln zł, podała spółka.

Przydział akcji oferowanych Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) przesunięto na 23 grudnia z pierwotnie planowanego terminu 18 grudnia, wynika z zaktualizowanego harmonogramu emisji.

Wymóg Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przedstawiony Pekao oznacza, że przy obecnej strukturze bilansu, bank w ciągu kolejnych 3 lat powinien wyemitować obligacje podporządkowane o wartości ok. 7 mld zł, podała instytucja.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił dla Banku Pekao na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) odpowiadającą 14,325% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE), podał bank.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem