Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku obrotowego (trwającego od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.) wobec 23,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją niższej wartości przychodów netto. Spadek przychodów związany jest z wyższą niż w roku poprzednim wartością amortyzacji portfeli. W I półroczu minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 22,7 mln zł, podczas gdy w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 1,3 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzrostem skali działalności, refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy teleinformatyczne" - czytamy w komunikacie spółki.

Zysk operacyjny wyniósł 8,32 mln zł wobec 50,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,36 mln zł w I poł. roku obrot. wobec 90,23 mln zł rok wcześniej.

"W bieżącym roku obrotowym koncentrujemy się na optymalizacji struktury długu. Dzięki kwietniowej emisji obligacji serii F1 ograniczyliśmy zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 mln zł. Pracujemy także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Oczekujemy, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych kwartałach, a w efekcie pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe" - skomentował prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

"W minionym okresie Grupa odnotowała wzrost uzyskanych wpłat z tytułu pakietów wierzytelności do poziomu 127 milionów złotych, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do półrocza poprzedniego roku, oraz istotnie zmieniła strukturę swojego zadłużenia, ograniczając zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 milionów złotych na skutek emisji obligacji F1 w kwietniu 2019" - czytamy w sprawozdaniu.

W I poł. 2019/2020 grupa odnotowała nakłady na portfele wierzytelności wysokości 15 mln zł, wobec 147 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 681 mln zł na koniec września 2019 r., co oznacza spadek o 1% w porównaniu z końcem czerwca 2019 r.

Spółka podała, że EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. wyniosła 162 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z końcem czerwca 2019 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. roku obrot. 2019 r. wyniosła 18,46 mln zł wobec 3,4 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.