Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dopuściło konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal, Politechnika Warszawska, Transition Technologies oraz Energoprojekt-Warszawa do realizacji fazy III programu pod nazwą "Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe", podał Polimex. Wynagrodzenie za realizację prac w fazie III wyniesie 62,46 mln zł netto, z czego na spółkę przypadnie wynagrodzenie w wysokości 50,21 mln zł netto.

"Realizacja programu odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy NCBiR oraz konsorcjum umowy o wykonanie i finansowanie projektu w programie 'Bloki 200+' [...], której przedmiotem jest przeprowadzenie prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnej, referencyjnej, testowej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii modernizacji bloków energetycznych parowych, podkrytycznych, klasy 200MWe, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym, zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i utrzymania i dostosowania ich do nowych wymagań i określonego reżimu pracy z większą zmiennością obciążenia i z dużą liczą odstawień i uruchomień" - czytamy w komunikacie.

Umowa została podzielona na 3 wydzielone pod względem czasowym i funkcjonalnym szczeble realizacji. Udział wykonawcy w kolejnym z etapów realizacji umowy, został uzależniony od kwalifikacji dokonywanej przez NCBiR m.in. na podstawie oceny prac wykonawcy z etapu poprzedniego oraz spełnieniu przewidzianych umową wymogów formalno-prawnych, podano także.

"Udział emitenta w trakcie realizacji fazy I oraz fazy II programu, w związku z ich specyfiką, nie był kluczowym (wynagrodzenie z tytułu ich realizacji przypadające na emitenta wyniosło odpowiednio 20 000 zł netto oraz 300 000 zł netto). Wynagrodzenie za realizację prac w fazie III wyniesie 62 461 817 zł netto, z czego na spółkę przypadnie wynagrodzenie w wysokości 50 212 108,7 zł netto" - czytamy dalej,

Odbiór przez NCBiR wyników prac fazy III przewidziano na dzień 30 marca 2021 r.

"Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w fazie III oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu, emitent złożył NCBR weksel "in blanco" oraz odpowiednią deklarację wekslową, z przewidywaną górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 50 212 108,7 zł" - wskazano także.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.