Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcja PRKiI i o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja.

"Sąd postanowił określić, iż koszty postępowania ponosi w całości Impression, oraz obciążyć Impression obowiązkiem zwrotu spółce kosztów procesu niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, pozostawiając szczegółowe wyliczenie w zakresie kosztów referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu br. W sądzie rejonowym w Warszawie zarejestrowany został wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Trakcja PRKiI wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, a spółka uznała wniosek Impression za całkowicie bezzasadny.

Zarząd Trakcji informował wówczas, iż spółka zawarła z Impression umowę podwykonawczą z 17 lipca 2017 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 3 września 2018 r., dotyczącą wykonania wzmocnień podłoża i nasypu oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Szacunkowe wynagrodzenie Impression wynikające z umowy wynosi 9 901 026,03 zł netto. Jak podawała spółka, znajdowała się wtedy w sporze z Impression co do salda rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotowej umowy w związku z zakwestionowaniem przez spółkę kosztorysów rozliczeniowych przedstawionych przez Impression. Powodem zakwestionowania kosztorysów przez spółkę jest brak przedstawienia przez Impression, pomimo kilkukrotnych wezwań ze strony spółki i istnienia w tym zakresie zobowiązania kontraktowego Impression, dokumentów źródłowych i danych niezbędnych do weryfikacji poprawności przedstawionych przez Impression wspomnianych kosztorysów, które w ocenie spółki, w oparciu o wiedzę branżową i doświadczenia wynikające z realizacji podobnych kontraktów, są zawyżone. W wyniku powyższego po stronie spółki istnieje nadwyżka w saldzie rozliczeń stron wynikającym ze wskazanej powyżej umowy, podano także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem