Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 30 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Wymiana handlowa : Chińskie firmy i stowarzyszenia branży kreatywnej zawitają w połowie stycznia do Warszawy. Organizatorzy zapraszają na wydarzenie polskich przedsiębiorców, programistów, twórców, a także szeroko rozumiane kadry kultury ? instytucje kulturalne zajmujące się twórczością cyfrową, kulturą kreatywną, grami komputerowymi czy projektowaniem artystycznym. Źródło: ISBtech

Trendy : Tomasz Gibas, CEO Kogifi, ocenia że nadchodzące miesiące w branży nowych technologii staną pod znakiem dalszej ekspansji rozszerzonej (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR). Planowana budowa sieci 5G w Polsce znacznie przełoży się na rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Systemy e-commerce natomiast z każdą chwilą ewoluują i stają się inteligentniejsze, co spowoduje, że postarają się nam jeszcze więcej sprzedać. Rok 2020 to kontynuacja rozpędzonego nurtu prekursorskich rozwiązań opierających się na zastosowaniu sztucznej inteligencji (SI). Dalszy rozwój dotychczas znanych platform e-commerce odbywać się będzie już nie tylko na ekranie laptopa, telefonu czy tabletu, ale także poprzez okulary rozszerzonej rzeczywistości (AR). Nowy rok, zapewne przyniesie wiele potwierdzonych sukcesami projektów treningowych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość (VR). Źródło:ISBtech

Cyberbezpieczeństwo : F5 Labs opublikowało trzeci coroczny raport dotyczący phishingu i innych metod oszustw, który zawiera najnowszy branżowy przegląd najczęstszych taktyk cyberprzestępców. Analizy wskazały, że phising jest obecnie najbardziej znaną metodą ataku wykorzystywaną do naruszania danych. Zagrożone są przede wszystkim sektory: finansów, ochrony zdrowia, edukacji, organizacji non-profit i rachunkowości. Źródło: spółka

Kina : W polskich kinach w 2019 roku sprzedano rekordowe 60,2 mln biletówwobec 59,7 mln rok wcześniej. Źródło: RP

Cyberbezpieczeństwo : Dla ponad połowy Polaków (59%) to banki są postrzegane jako liderzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Źródło: ZBP

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Komputronik : Odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2019 (1 kwietnia - 30 września 2019) wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył dwie kary pieniężne w łącznej kwocie ponad 34,9 mln zł w wyniku stosowania przez spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (Euro 2016), podał regulator. Źródło: ISBnews

Grupa LTTM : Złożona z LifeTube, TalentMedia oraz Mellon Media na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wypłaciła youtuberom ponad 41 mln zł. Zespół LTTM (obecnie liczący prawie sto osób) w 2019 roku zrealizował łącznie 2051 współprac marka-youtuber (pod jedną realizacją kryje się jeden pakiet świadczeń jednego influencera w jednej kampanii). To oznacza, że eksperci z LTTM koordynują średnio 8 realizacji dziennie (w dni robocze, oczywiście!). Średnio jedna realizacja z youtuberem kosztowała w LTTM 19 tys. zł. Źródło: spółka

Merit Investments ASI : Piotr Krzysztof Brewczyński został powołany na prezesa. Wcześniej pełnił funkcję Prokurenta oraz Prezesa Columbus Capital, gdzie był odpowiedzialny za strategię przedsiębiorstwa, dobór instrumentów do portfela inwestycyjnego, w tym za przeprowadzane akwizycje. Źródło: spółka

Huawei : ?Huawei jest w całości własnością jego pracowników" ? powiedział Jiang Xisheng, główny sekretarz rady dyrektorów Huawei. Na koniec 2018 r. akcje koncernu posiadało łącznie 96 768 pracowników. Wskazał, że są oni uprawnieni do dywidend i zysków oraz mają prawa akcjonariuszy. Obejmuje to wybór członków Komisji Reprezentantów. Reprezentanci wybierają następnie członków organów zarządzających Huawei, w tym Radę Dyrektorów i Radę Nadzorczą. Według jego słów Huawei nie wejdzie na giełdę. ?Po pierwsze, w ciągu ostatnich kilku dekad wyniki biznesowe Huawei były niezwykle dobre" ? mówi Jiang. ?W ciągu ostatnich kilkunastu lat wypracowaliśmy dobre zyski i przepływy pieniężne, więc nie potrzebujemy żadnego kapitału zewnętrznego". Po drugie, zewnętrzni akcjonariusze zazwyczaj szukają krótkoterminowych interesów, co znacznie ogranicza zdolność firmy do inwestowania w długoterminowe badania i rozwój, dodał rmenedżer koncernu. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Arts Alliance : Złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, związanego z zamiarem przeniesienia notowań na główny rynek GPW, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Atende : Zawarło umowę z STGE w sprawie sprzedaży 60% udziałów w Sputnik Software za 16,2 mln zł, podała spółka. W wyniku transakcji zanotuje 9,7 mln zł zysku. Źródło: ISBnews

Drageus Games : GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Interia : PB podał, że Grupa Bauer planuje sprzedaż portalu - według źródeł zainteresowane są Wirtualna Polska i Agora. Źródło: PB

No Gravity Games : Uprawniony posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A złożył oświadczenie o objęciu 727 272 akcji na okaziciela serii G emitenta. Kapitał zakładowy emitenta wynosi 13 920 865,30 zł i dzieli się na 139 208 653 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Źródło: spółka

Movie Games: Podpisał umowę spółki Pixel Crow. Emitent posiada w Pixel Crow 75% akcji. Pozostałe 25% posiadają dwie osoby fizyczne. Przedmiotem działalności Pixel Crow jest produkcja gier komputerowych. Pixel Crow zakłada realizację kilku produkcji rocznie. Źródło : spółka

Patent Fund : Podpisał list intencyjny z Effectively sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz GeeksDeck Ltd. z siedzibą w Londynie. Na mocy podpisanego dokumentu strony oświadczyły, że zamierzają podjąć działania mające na celu integrację ich działalności operacyjnej w ramach Patent Fund (cel), w szczególności poprzez: (a) przeniesienie przysługujących stronom praw własności intelektualnej na Patent Fund; (b) integrację zasobów ludzkich w ramach jednego zespołu; (c) stworzenie komplementarnej oferty produktów i usług dla obecnych i przyszłych klientów stron. Strony podejmą działania w celu identyfikacji i weryfikacji potencjalnych rozwiązań służących realizacji celu z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, podatkowych i ekonomicznych, z uwzględnieniem najlepszego interesu Stron i ich wspólników oraz akcjonariuszy. Planowane osiągnięcie celu ma nastąpić do końca pierwszego półrocza 2020 roku. Wszystkie trzy firmy to spółki portfelowe Venture Inc. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Sygnity : Zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych w zakresie systemów informatycznych za łącznie ok. 10,7 mln zł brutto, podała spółka. Źródło: ISBnews

COIG : Spółka zależna Wasko podpisała umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) dotyczącą realizacji zamówienia na obsługę informatyczną grupy o wartości 13,49 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Poczta Polska : Liczba e-zwrotów realizowanych w ciągu jedenastu miesięcy tego roku wzrosła o 92% w skali roku. Możliwość łatwego odesłania towaru do sklepu internetowego stopniowo staje się standardem zakupowym, podała Poczta. Źródło: ISBnews

Thunderbolt : Podpisał z polską tenisistką Igą Świątek list intencyjny, w którym strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie współpracy przy projekcie platformy internetowej pod nazwą "TopLevelTennis", podała spółka. Źródło:ISBnews

datapax : Mikołaj Dramowicz, prezes spółki, wskazuje że specjalizuje się ona w szybkiej ocenie zdolności firmy do automatyzacji, a opracowany przez datapax raport zapewnia ogólny ogląd na funkcjonowanie firmy. "Pozwala znaleźć te procesy, które mają największy potencjał do poprawy pod kątem efektywności. Pokazuje również, co zrobić, aby przedsiębiorstwo osiągnęło pełną gotowość do automatyzacji oraz alternatywny do automatyzacji sposób na zwiększenie wydajności" ? dodał Dramowicz. Źródło:ISBtech

Dell Technologies : Prezentuje na CES 2020 najnowsze modele laptopów z serii Latitude i XPS oraz monitorów. Urządzenia wykorzystują sztuczną inteligencję, są gotowe na łączność 5G oraz wyróżniają się oryginalnym wzornictwem. Źródło: spółka

Jujubee : Oczekuje zakończenia prac nad grą Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch w I połowie stycznia 2020 roku, a premiera gry została zaplanowana na luty 2020 roku. Dokładna data premiery zostanie podana po jej zatwierdzeniu przez właściciela platformy, firmę Nintendo Co. Ltd. Z kolei Deep Diving Simulator ukaże się na konsolach PlayStation 4 i Xbox One również pod nazwą Deep Diving Adventures i także będzie stanowić połączenie zawartości z gry Deep Diving Simulator oraz dodatku Adventure Pack. Źródło: spółka

APN Promise : Od 29 czerwca 2019 roku łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20% przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise, za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, tj. kwotę 120 634 292,89 zł. APN Promise składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej. Dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Źródło: spółka

Samsung : Stowarzyszenie 8K Association (8KA) niebawem rozpocznie program certyfikacji, którego celem jest wyróżnienie telewizorów i innych urządzeń obsługujących technologię 8K. Telewizory Samsung QLED 8K będą jednymi z pierwszych, które otrzymają taki certyfikat. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat : Rozpoczął kampanię promującą telewizję internetową z dekoderem. Z usługi można skorzystać za pośrednictwem Internetu od dowolnego dostawcy, a na start jest dostępnych ponad 100 kanałów bez opłat przez 3 miesiące. Źródło: spółka

The Dust : Opublikował kolejną preprodukcję. ?Hotel Renovator" to drugi tytuł z 15, które spółka planuje wydać do końca 2021 roku. Produkcja nawiązuje mechanikami ?House Flipper". Źródło: spółka

Pyszne.pl : W dniu 1 stycznia serwis obserwuje co roku znaczny wzrost liczby zamówień. Oznacza to najbardziej pracowity dla restauracji dzień w roku. Dane potwierdzają wzrost znaczenia trendu zdrowego odżywiania, co odzwierciedla wzrost spożycia sałatek. W przeciętnym miesiącu w 2019 roku zjedliśmy ich ponad dwa razy więcej niż w roku 2017. Ewolucję oczekiwań konsumentów potwierdził ?Noworoczny Sondaż Pyszne.pl" 1 . Polacy zapytani w nim o zmiany, które chcą przeprowadzić w swoim życiu w 2020 roku, najczęściej wymieniają sposób odżywiania. Obszar ten wskazało aż 60% respondentów. 54% osób planuje odżywiać się zdrowiej, a 41% - schudnąć. Według ?Noworocznego Sondażu Pyszne.pl", w 2020 roku Polacy zamierzają jeść więcej: ryb (wybrało je aż 54% respondentów), sałatek (wskazało je 54% ankietowanych), dań warzywnych, co deklaruje ponad 50%, soków warzywnych lub owocowych (49% respondentów), hummusu (16%). W pierwszej połowie 2019 r. użytkownicy serwisu dokonali ponad 7 mln zamówień o łącznej wartości przekraczającej 338 mln zł (79 mln euro), co stanowi wzrost o 378% w stosunku do analogicznego okresu 3 lata wcześniej. Źródło: spółka

Carbon Studio : ?The Wizards ? Enhanced Edition" ? rozszerzona wersja tytułu znalazł się w rankingu najlepszych gier VR pod względem przychodów brutto w 2019 roku. Gra po raz trzeci z rzędu zdobyła brąz na top liście opublikowanej przez platformę Steam. Źródło: spółka

Red Dev Studio : Gra ?Down to Hell" od momentu rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo Switch 23 grudnia 2019 roku sprzedała się w liczbie 750 kopii. Oznacza to, że przychody z tytułu sprzedaży zapewniają zwrot wszelkich kosztów poniesionych na konwersję (portowanie) gry na platformę Nintendo Switch. Zgodnie z planem wydawniczym w okresie styczeń/luty 2020 roku emitent planuje 3 kolejne premiery gier na platformie Nintendo Switch. Źródło: spółka

LG : Podczas targów CES 2020 firma zaprezentuje swoje pierwsze urządzenie opracowane z myślą o coraz liczniejszym gronie entuzjastów hodowania jadalnych roślin w domu. Źródło: spółka

Bloober Team : Sprzedaż gry "Layers of Fear VR" zgodnie z szacunkami emitenta osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji i marketingu gry w wersji VR. Źródło: spółka

Fibaro: Pojawi się na największych targach elektroniki użytkowej na świecie CES 2020 w Las Vegas. Jako część grupy Nice, razem z firmami Nice i abode będzie wystawiać się na wspólnym stoisku. Stworzony w Polsce system ma stać się platformą do inteligentnego zarządzania domem dla produktów Nice i Fibaro. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem