Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił dla Banku Handlowego na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), odpowiadającą 112,814% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 20,742% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE), podał bank.

Oferta Budimeksu, warta 460,8 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na: "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km", podał Budimex.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w grudniu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 40,3 mln zł i były wyższe o 9,21% r/r, podała spółka.

Porozumienie, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, po rozliczeniu przymusowego wykupu wszystkich akcji spółki należących do pozostałych akcjonariuszy, posiada łącznie 5 897 419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podała spółka.

Wartości aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 264 272 053,19 zł zł na koniec grudnia 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 312 215 960,72 zł.

Stelmet, w związku z otrzymaniem od rzeczoznawcy wyceny aktywów inwestycyjnych, podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych w Kowarach w kwocie ok. 8,5 mln zł, podała spółka.

Usługa internetu światłowodowego od Plusa, świadczona do tej pory w oparciu o infrastrukturę Netii, będzie dostępna także w nowych wybranych lokalizacjach, w których znajduje się infrastruktura Orange Polska, podał Polkomtel - operator sieci Plus. To ponad dwukrotne zwiększenie zasięgu i objęcie ofertą Plus Internet Stacjonarny z prędkością do 1 Gb/s blisko 39% gospodarstw domowych w Polsce.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął dwa postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podał bank. Jednocześnie Idea Bank poinformował, że nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować.

Elekrobudowa zawarła kolejny aneks do umowy z PKN Orlen na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników w terminalu paliw w Szczecinie, podała spółka. Wartość umowy wzrosła do 44,26 mln zł netto.

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne na zakup dodatkowych 10% udziałów w złożu Duva, podała spółka.

Wiceprezes Mariusz Poławski zrezygnował z członkostwa w zarządzie Marvipol Development z powodu planu podjęcia nowych wyzwań zawodowych, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której działający w strukturze Marvipolu od dnia 9 stycznia 2020 r. jako dyrektor zarządzający Grzegorz Kawecki został ze skutkiem na 1 kwietnia 2020 r. powołany do zarządu na dwuletnią kadencję jako wiceprezes.

Infoscan w strategii na lata 2020-2022 oczekuje, że dzięki wejściu na kolejne perspektywiczne rynki zagraniczne i zwiększaniu sprzedaży - również w Polsce - osiągnie "najszybciej, jak to możliwe" rentowność na poziomie operacyjnym i nie wyklucza, że stanie się to na przełomie 2020/2021 r. Spółka pracuje nad nową wersją Rejestratora Med, który oprócz badania bezdechu sennego umożliwi obsługę również innych procedur diagnostycznych, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Akcjonariusze XTPL powołali do rady nadzorczej Herberta Wirtha - m.in. byłego prezesa KGHM Polska Miedź, podał XTPL. Jednocześnie Sebastian Młodziński, współtwórca XTPL, złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej, motywowaną koniecznością pełnego zaangażowania w nowe wyzwania biznesowe.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała na stanowisko prezesa zarządu Jerzego Kwiecińskiego, podało PGNiG. Rada nadzorcza odwołała ze skutkiem na koniec dnia 9 stycznia 2020 r. prezesa Piotra Woźniaka oraz czterech innych członków zarządu spółki.

PKO Leasing ogłosiło "Strategię na lata 2020-2022", która zakłada silniejsze wykorzystanie cyfrowych narzędzi oraz rozwój działalności w nowych segmentach rynku, podała spółka. Celem strategii w perspektywie 2022 roku jest umocnienie pozycji lidera na rynku leasingu oraz wynajmu długoterminowego poprzez wzrost udziałów rynkowych do ok. 17% wobec ok. 13% w okresie I-III kw. 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 370 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania, podała Komisja. Jednocześnie KNF uchyliła w całości decyzję Komisji z 24 września 2019 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 400 tys. zł.

Mirbud podpisał umowę z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza", podała spółka. Wartość umowy wynosi 37 629 062 zł brutto.

Nanovo dostarcza rozwiązanie usprawniające i cyfryzujące proces podpisywania dokumentów w PKO Banku Polskim (PKO BP), które jest już dostępne w 56 jej placówkach, a do końca czerwca 2020 roku w ekrany będzie wyposażone 500 oddziałów banku, podało Nanovo.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego w ramach programu Geo-Metan, podało PGNiG. Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk, która należy do JSW.

Glamox ogłosił przymusowy wykup 767 034 akcji ES-Systemu po 3,5 zł za akcje, podał żądający sprzedaży. Dniem wykupu jest 14 stycznia br.

Vigo System miało 11,07 mln zł przychodów w IV kw. 2019 r., wobec 9,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Protektor podjął uchwałę w przedmiocie rozpoznania odpisu aktualizującego na kwotę 1,97 mln zł z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego, podała spółka. Podstawą decyzji jest wycena nieruchomości zawarta w operacie szacunkowym, przygotowanym przez rzeczoznawcę ds. nieruchomości, działającego na zlecenie spółki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2019 roku wyniosły 24 805 tys. zł i były wyższe o 5,8% w skali roku, zaś bez uwzględnienia konsolidacji z firmą Bartek przychody były na poziomie, jak w roku poprzednim, podał Wojas.

Sprzedaż towarów Top Secret w grudniu 2019 r. wyniosła łącznie ok. 26 mln zł i była niższa o ok. 4% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła w całym 2019 r. ok. 235 mln zł i była ok. 3% niższa r/r.

Qubic Games odnotował 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży gier i praw do gier w IV kw. 2019 r. i łącznie 9,2 mln zł w całym 2019 r. według oficjalnych danych sprzedażowych za okres styczeń-listopad i szacunków zarządu, podała spółka.

CCC odnotowało 298 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. 2019 r. wobec 308 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 7% r/r do 1 716 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem