Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, podała instytucja. Podpisała 61 umów o dofinansowanie w ramach POIiŚ, obecnie trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów.

"Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych, przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 91 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 42 mld zł. Co ważne, pełen potencjał finansowy tych 91 projektów wynosi około 45,1 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania" - czytamy w komunikacie.

Podpisano 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarto umowy o dofinansowanie, wynosi około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystano ok. 82% przyznanych środków, wskazano również.

"Dla kolejnych czterech projektów przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 r. planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych dziewięciu projektów unijnych. Szacujemy, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 93%" - podkreślono.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Dyrekcja zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne 401,3 km dróg krajowych (w tym około 80,7 km autostrad, 256,4 km dróg ekspresowych i 64,2 km obwodnic GP), podano również.

"O skuteczności wykorzystania środków UE przez GDDKiA świadczą też konkretne liczby. Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 złożyliśmy 606 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 32,2 mld zł" - czytamy.

Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 27,3 mld zł. Taka kwota wpłynęła do końca ubiegłego roku na konto Krajowego Funduszu Drogowego. Oznacza to, że GDDKiA rozliczyła finansowo ponad 64% przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, podsumowano.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem