Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przygotowuje - zgodnie z ustawą o instytucjach rozwoju - nową strategię, która oprócz elementów kontynuacji (np. rozwój MŚP, inwestycje infrastrukturalne) będzie zawierać cele na najbliższe lata, zapowiedział prezes PFR Paweł Borys w rozmowie z ISBnews.TV. Strategia ma zostać zaprezentowana w marcu br.

"W 2019 roku weszła w życie ustawa o instytucjach rozwoju, która tworzyła grupę PFR. Zgodnie z tą ustawą powinniśmy pracować w ramach jednej spójnej strategii, jako wszystkie instytucje rozwojowe, obejmujące PFR, PGK, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, PARP, KUKE i Agencję Rozwoju Przemysłu. Na pewno priorytetami w nowej strategii będzie cały czas rozwój małych, średnich, przedsiębiorstw. Będą to innowacje w ramach chociażby kontynuacji tych programów funduszy Venture Capital, które uruchomiliśmy. Inwestycje infrastrukturalne - i tutaj będzie też współpraca z samorządami, jeżeli chodzi o usługi komunalne, czy inwestycje wolno-kanalizacyjne, czy ciepłownicze. Na pewno nadal będą to takie duże reformy, które wdrażamy, czyli pracownicze plany kapitałowe. To są te rzeczy, które [?] dzisiaj już realizujemy, ale chcemy w nowej strategii zaprezentować cele na najbliższe lata. I wspólnie - jako instytucje - możemy tutaj oferować programy, które najlepiej będą służyły ich odbiorcom" - powiedział Borys w rozmowie z ISBnews.TV.

Prezes podkreślił też, że "dość ciekawie" rozwijają się inwestycje związane z finansowaniem ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i być może także wkrótce grupa pokaże nowe inwestycje z tym związane.

"Uruchomiliśmy [we wrześniu 2019 r.] PFR Green Hub, czyli inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii, wspierających transformację energetyczną. W tych obszarach na pewno wkrótce pewne nowe inwestycje mogą się pojawić" - zapowiedział także Borys.

Ustawa, która weszła w życie w lipcu 2019 r., tworzy Radę Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, która ma umożliwić sprawną koordynację działań podejmowanych przez instytucje rozwoju. Najważniejszym zadaniem Rady ma być ustanawianie wspólnej Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zgodnie z postanowieniami ustawy, PFR ma prowadzić działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału m.in. poprzez udzielanie finansowego wsparcia przedsiębiorstwom (obejmowanie udziałów lub akcji, nabywanie obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz za pośrednictwem funduszy kapitałowych) z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji kapitałowych, wspieranie przedsiębiorców, ochronę środowiska naturalnego, badania, rozwój oraz innowacje, czy też rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

Ustawa określa również dodatkowe zadania PFR, w tym wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych, obsługa Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, prowadzenie i obsługa portalu Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a także wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.

(ISBnews/ISBnews.TV)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.