Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie (bank przejmowany) przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (bank przejmujący), za zgodą banku przejmującego. Decyzja KNF została podjęta w związku z niespełnianiem przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych przepisami prawa oraz brakiem realnych możliwości przeprowadzenia samodzielnej sanacji, podała KNF.

"W związku z tym, że działania banku zmierzające do połączenia się z innym, silniejszym ekonomicznie i kapitałowo bankiem spółdzielczym okazały się nieskuteczne, konieczne było podjęcie przez KNF decyzji o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie za zgodą banku przejmującego. Przejęcie Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu nie wpłynie negatywnie na stabilność banku przejmującego oraz zapewni bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w banku przejmowanym" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że działania poprzedzające podjęcie decyzji zostały uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS (System Ochrony), którego bank przejmujący jest uczestnikiem.

"Funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach Systemu Ochrony wpływa na wzrost bezpieczeństwa działania banków będących jego uczestnikami, zarówno poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji banków, jak również stworzone mechanizmy pomocy i wzajemnego wsparcia dla jego uczestników" - przypomniała KNF.

Proces przejęcia Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu został wsparty i w pełni zabezpieczony pomocą finansową ze strony Systemu Ochrony, podkreślono.

"Zgodnie z określonymi w decyzji KNF z dnia 21 stycznia 2020 r. warunkami połączenia: z dniem 22 stycznia 2020 r.: zarząd Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zostają zawieszone; Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie, wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie; z dniem 1 czerwca 2020 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie" - podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.