Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) prowadzi obecnie 10 postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) lub obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), podał Urząd.

"Podmioty, wobec których aktualnie toczą się postępowania o odebranie koncesji:

- Blue Cold Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG),

- Blue Line Engineering S.A. (dot. koncesji OGZ),

- Energia i Gaz Sp. z o.o. (dotyczy koncesji OPG),

- Fiten S.A. (dotyczy koncesji OPG),

- Green S.A. w restrukturyzacji (dotyczy koncesji OPG),

- Hermes Energy Group S.A. (dotyczy koncesji OPG),

- Polski Operator Energetyczny S.A. (dawniej: Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., dawniej: Energetyka dla Domu Sp. z o.o.) (dotyczy koncesji OPG),

- Pulsar Energia Sp. z o.o. (dotyczy koncesji OPG),

- UP Energy Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG i OGZ)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z prawem energetycznym, prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. Jednym z warunków obligujących do cofnięcia koncesji jest również niedysponowanie przez koncesjonariusza środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, wyjaśniono.

"W przypadku zaprzestania dostarczania do odbiorcy w gospodarstwie domowym gazu przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, gaz do odbiorcy dostarcza tzw. sprzedawca rezerwowy. Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy gazu wskazali w umowie. Jeśli zaś w umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, paliwa gazowe do tego odbiorcy dostarcza sprzedawca rezerwowy na podstawie umowy kompleksowej. W takiej sytuacji dystrybutor działając w imieniu i na rzecz konsumenta przyłączonego do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą pełniącym obowiązki sprzedawcy z urzędu - tj. z PGNiG Obrót Detaliczny - umowę kompleksową" - przypomniał także URE.

W przypadku naruszenia warunków zawartej umowy konsument powinien zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego (sprzedawcy) z reklamacją. Jeżeli przedsiębiorstwo nie odpowie na reklamację w terminie dwóch tygodni, odbiorcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty za każdy dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.