Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Stelmetodnotował 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku finansowym 2018/2019 (1 października 2018 - 30 września 2019) wobec 9,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,44 mln zł wobec 27,14 mln zł zysku rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę, że eksport odpowiada za 83% całkowitej sprzedaży Grupy Stelmet, umocnienie euro i funta brytyjskiego wobec złotego miało pozytywny wpływ na wysokość przychodów, a w konsekwencji również na wynik z działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,5 mln zł, a na poziomie wyniku EBITDA 4,7 mln zł. Z drugiej strony, negatywny wpływ na wynik EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. Saldo tych zdarzeń obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 10 mln zł. Ostatecznie, raportowana EBITDA za rok obrotowy 2018/2019 wyniosła 68,9 mln zł, czyli o 0,5% więcej niż przed rokiem. Skorygowana EBITDA, oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, sięgnęła z kolei 78,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15% rok do roku" - napisał prezes Stanisław Bieńkowski w liście do akcjonariuszy,

"Zgodnie z zapowiedziami, w ramach przygotowań sprawozdań rocznych przeprowadziliśmy testy na utratę wartości aktywów trwałych. Wykazały one konieczność dokonania odpisów aktualizujących, które obniżyły jednostkowy wynik netto o kwotę 28 mln zł, zaś wynik skonsolidowany o kwotę 19,8 mln zł. W rezultacie rok obrotowy 2018/2019 zamknęliśmy stratą netto wynoszącą 3,4 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2017/2018. Co ważne, wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów mają wyłącznie charakter księgowy i nie mają wpływu na bieżącą sytuację płynnościową spółki oraz grupy" - dodał prezes.

Wyniki z działalności operacyjnej Grupy Stelmet znajdują się ponadto pod wpływem rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, energii elektrycznej oraz kosztów personalnych. W minionym roku obrotowym średnia jednostkowa cena nabycia drewna wzrosła o ponad 4% w porównaniu z rokiem wcześniejszym, wskazał także prezes.

"Szacujemy wstępnie, że w bieżącym roku obrotowym średni jednostkowy koszt nabycia drewna wrośnie o kolejne 1,6%. Wzrośnie także koszt energii elektrycznej, czego nie odczuliśmy jeszcze w pełni w roku 2018/2019 dzięki otrzymanym rekompensatom w łącznej kwocie 2,7 mln zł. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed nami, jak i przed całym sektorem przemysłowym, jest wzrost kosztów personalnych. Naszą odpowiedzią na niesprzyjające otoczenie jest ciągłe dążenie do poprawy efektywności, czego efektem jest m.in. obniżenie kosztów ogólnego zarządu o 12% rok do roku. Ograniczenie kosztów dotyczyło głównie spółek brytyjskich iwynikało z podjętych w poprzednich okresach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych" - wymienił Bieńkowski.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 602,02 mln zł w 2018/2019 wobec 553,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018/2019 wyniósł 1,98 mln zł wobec 23,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem