Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Szczegóły pierwszego projektu Funduszu Trójmorza zostaną ogłoszone w połowie lutego br., poinformowała przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beata Daszyńska-Muzyczka.

"Szczegóły pierwszej inwestycji w projekcie Funduszu Trójmorza - jego rozpoczęcie - przedstawimy w połowie lutego. Praca na poziomie funduszu i asset managera jest zaawansowana, istnieją bardzo ciekawe pomysły na inwestycje. W połowie lutego powiemy o tej przysłowiowej 'pierwszej łopacie'. Dokonaliśmy dobrego wyboru, jeśli chodzi o inwestycję" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka podczas konferencji prasowej.

Prezes BGK podtrzymała również, że liczy na zgromadzenie 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza w 2020 roku. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro.

Podkreśliła, że Trójmorze jako inicjatywa jest korzystnym przedsięwzięciem nie tylko dla samego regionu, a bez niej nie jest możliwy stabilny rozwój Unii Europejskiej. "Dzięki niej będziemy mieć znaczący wpływ na rozwój Unii Europejskiej" - dodała.

"Fundusz jest inicjatywą komercyjną, skupia prywatne fundusze - tak, by przyciągnąć kapitał z całego świata" - powiedziała członek zarządu Funduszu Trójmorza i dyrektor z rumuńskiego EximBanku Corina Vulpe.

Kluczowe obszary działań funduszu to infrastruktura transportowa (logistyka), szeroko rozumiana energetyka (tj. np. linie przesyłowe, OZE, infrastruktura gazowa) oraz infrastruktura cyfrowa.

"Fundusz jest otwarty na inwestycje również w projekty już istniejące. Jako fundusz infrastrukturalny jest on długoterminowy w perspektywie 15 letniej" - powiedział członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada.

"Fundusz ma przyciągać kapitały prywatne, spoza UE również - globalne, o wysokiej jakości inwestycyjnej i długoterminowe; mówimy również o instytucjach takich jak EBOR, EBI i Bank Światowy" - podkreślił.

Dodał, że trwają rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Bankiem Światowym.

"Nasza ostatnia wizyta w Japonii to rozmowy z bankami Japonii. Planujemy kolejną wizytę, by upowszechnić informacje o funduszu" - zapowiedział Nierada.

Przypomniał, że Inicjatywa Trójmorza to współpraca gospodarczo-polityczna, natomiast Fundusz Trójmorza to wehikuł finansowy - inicjatywa wypracowana przez wszystkie banki rozwoju regionu.

Dynamika wzrostu PKB w krajach Trójmorza od trzech dekad jest wyższa niż wzrost w Niemczech o ok. 1,5 pkt proc., jak wynika z analiz SpotData, zaprezentowanych podczas konferencji.

"Dziś PKB krajów Trójmorza wynosi 1,7 bln euro. Wedle naszej prognozy, średni wzrost do 2030 r. wyniesie 2,4% a PKB licząc w cenach z 2018 r. zwiększy się do 2,3 bln euro. Udział regionu w produkcie krajowym brutto całej UE zwiększy się z 11 do 13%" - czytamy w raporcie Spotdata.

Inwestycje strukturalne o znaczeniu regionalnym w Trójmorzu sięgną 200 mld euro do 2030 roku według danych SpotData. W szerszej perspektywie, rozumianej jako górna granica prawdopodobnego popytu inwestycyjnego szacunek zakłada, że zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne w dekadzie do 2030 roku sięgną 1,1 bln euro.

Na początku czerwca 2019 r. prezes BGK i prezes EximBanku z Rumunii oficjalnie ogłosili założenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund) podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Lublanie. Jak wówczas informowano, fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza.

Zasoby Funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Czech. Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro.

Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. Jest realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.