Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Barbara Lehnert-Bauckhage zrezygnowała z funkcji członka zarządu ds. handlowych Protektora, podała spółka.

Oferta spółki Apator Metrix z grupy kapitałowej Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w kolejnych trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez Polską Spółki Gazownictwa (PSG), podał Apator. Wartość oferty dla trzech zadań wynosi 49 mln zł.

ECC Games podpisał umowę z Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) dotyczącą udzielenia płatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego BMW w ramach gry Drift20, podała spółka.

Indykpol złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Ubiegły rok okazał się rekordowy dla Grupy IMS pod względem liczby organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. Grupa IMS pozyskała 2 463 lokalizacje, z czego aż 1 494 z nich w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r., podał IMS.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o utworzeniu rezerwy w wysokości 19,9 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. W związku z powyższym, łączna wartość rezerw na to ryzyko, obciążająca wynik IV kwartału 2019 r. wynosi 20,4 mln zł, podał bank.

Amica planuje przeznaczyć na transformację cyfrową i IT ok. 20 mln zł z planowanych na 2020 r. ok. 95 mln zł nakładów inwestycyjnych, poinformował CFO Michał Rakowski. W ramach transformacji cyfrowej spółki, na bieżący rok zaplanowano 10 pilotażowych projektów, dodał członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Robert Stobiński.

Libet - w ramach przeglądu opcji strategicznych i w procesie analizy możliwości zbycia niektórych aktywów - otrzymał dwie wstępne, wiarygodne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości służących kompleksowo produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych, potwierdzające zainteresowanie nabyciem aktywów, podała spółka. Oferty dotyczą dwóch jednostek produkcyjnych. Proponowana spółce, wstępna sumaryczna cena netto za aktywa w ramach dwóch transakcji zamyka się kwotą 33,5 mln zł.

Atal wprowadził do oferty 100 mieszkań oraz 7 lokali usługowych w ramach Atal Bosmańska w Gdyni, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to I kwartał 2022 roku.

Amica spodziewa się pierwszych sprzedaży asortymentu pod marką Fagor w Hiszpanii na przełomie I i II kw. bieżącego roku, poinformował CFO Michał Rakowski. Na większe przychody z marki Fagor, rzędu "pojedynczych procentów" udziału w ogóle sprzedaży grupy, liczy od 2022 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie wyklucza przejęć spółek w Polsce i w regionie w perspektywie "paroletniej", poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Praca przewozowa Lotos Kolej - spółki z grupy kapitałowej Lotos - wyniosła blisko 5,5 mld netto tono kilometrów (ntkm) w Polsce w 2019 roku, podała spółka. To najlepszy wynik w 17-letniej działalności spółki.

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła zrealizowała w 2019 roku rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła, podała PGE. Modernizowana elektrociepłownia zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Krakowa i spełnia normy środowiskowe.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce w tym roku przygotować aktualizację strategii na lata 2017-2022, poinformował prezes Jerzy Kwieciński. Wśród nowych kierunków rozwoju spółka dostrzega m.in. inwestycje w biogaz i wzmocnienie obszaru ciepłownictwa.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcia przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kontroli nad Polnordem, podał deweloper.

Stelmet szacuje, że nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2019/2020 (1 października 2019 - 30 września 2020) wyniosą 16,3 mln zł wobec 23,6 mln zł rok wcześniej, poinformował dyrektor finansowy Piotr Leszkowicz.

W strukturach grupy kapitałowej Comarch na koniec 2019 roku pracowało 6 349 osób, w tym 5 728 w polskich oddziałach firmy, podała spółka. Wzrost zatrudnienia o ponad 300 osób wiąże się z rozwojem działalności biznesowej, wynikającej z rozbudowy struktur oraz otwierania kolejnych biur za granicą.

Zagregowana wartość zamówień CM International wyniosła 22 mln zł w 2019 r., podała spółka. Większość zamówień pochodziło od klientów z Hiszpanii i Niemiec (ok. 94% wszystkich zamówień). Zamówienia dotyczyły przede wszystkim opracowania i dostawy urządzeń kosmetycznych do pielęgnacji twarzy oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń do depilacji typu Nexus czy Protheus IPL.

Spółka Lawrence David z grupy kapitałowej Wielton sprzedała ponad 3 tys. szt. naczep i zabudów, osiągając 8% udziału w brytyjskim rynku po trzech kwartałach 2019 roku, podał Wielton. Pomocny dla spółki będzie wkład Wieltonu, który dostarczył w 2019 r. do Wielkiej Brytanii ok. 700 podwozi, a w 2020 roku planuje dostawę ponad 2 tys. podwozi, podano także.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odrzucił wniosek Ursusa o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka.

Tesla Recycling, spółka zależna Elemental Holding, ogłasza ofertę zakupu do 8,43 mln akcji Elemental Holding, stanowiących 4,95% kapitału, po 1,75 zł sztuka, wynika komunikatu spółki.

Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 18,25 zł za jedną i łączną liczbę akcji serii G, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania na 721 303, podała spółka.

Stelmet odnotował 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku finansowym 2018/2019 (1 października 2018 - 30 września 2019) wobec 9,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ashbridge Commercial LTD (Ashbridge), jeden z potencjalnych inwestorów biorących udział w procesie budowania księgi popytu w związku z ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii T Polnordu, wobec nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego zawarcia z nim umowy objęcia akcji, złożył pozew o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, podał Polnord.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem