Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Nowe inwestycje w I kwartale br. zamierza rozpocząć 20,5% badanych firm, tj. mniej o 3,9 pkt proc. kw/kw, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Na niskie oceny klimatu inwestycyjnego złożył się, kształtujący się już coraz wyraźniej, słabnący trend przy niskim poziomie zainteresowania przedsiębiorstw rozpoczynaniem nowych inwestycji w perspektywie kwartału (wskaźnik nowych inwestycji obniżył się o 3,9 pkt proc. kw/kw do 20,5% i należy do dolnego kwintyla najsłabszych wyników w historii badania) oraz obniżony optymizm planowanych zmian skali inwestycji na najbliższy kwartał i rok (odczyty z ostatnich trzech kwartałów są najsłabsze od 2014 r.) " - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Bank centralny zaznaczył, że w rezultacie łączna ocena optymizmu inwestorów kształtuje się na obniżonym względem wyników z ostatnich 2 lat poziomie

"Dodatkowo przedsiębiorstwa od dwóch kwartałów deklarują, że coraz częściej ograniczają, czy wręcz rezygnują, z już prowadzonych inwestycji; zwłaszcza w sektorze prywatnym. Odsetek takich przypadków nie jest wysoki w skali próby (6,2%), jednak jego wzrost w przeszłości zbiegał się z okresami słabszej koniunktury w gospodarce. Ostatni odczyt jest wprawdzie najwyższy od 2009 r., ale jeszcze odległy od odnotowanego wówczas historycznego maksimum." - czytamy także.

Według NBP, mniej optymistyczne są także plany inwestycyjne na cały 2020 r. - zarówno jeśli chodzi o skalę inwestycji, jak i ich charakter

"Roczny wskaźnik nowych inwestycji mocno obniżył się w relacji rocznej (spadek o 5,3 pkt proc. do 34,3%) i ukształtował się poniżej średniej z ostatniej dekady. W planach inwestycji na nowy rok widoczne jest też pewne przesuniecie priorytetów rozwojowych względem poprzedniego roku. Obniżyło się mianowicie zainteresowanie firm inwestycjami w rozbudowę potencjału produkcyjnego (główny cel inwestycji 20,5% firm), zwiększyło zaś - działaniami nakierowanymi na redukcję kosztów (12,4%). Zgodnie z zapowiedziami respondentów w 2020 r. dominować będą nadal inwestycje odtworzeniowe (31,1%)" - czytamy także.

Wyniki SM NBP sugerują też, że inwestycjami w redukcję kosztów są bardziej zainteresowane firmy z wyższym udziałem pracowników otrzymujących pensję poniżej przyszłego progu dla płacy minimalnej, tj. 2600 zł (inwestycje tego rodzaju planuje co 5 firma z taką strukturą płac, wobec 11% wśród pozostałych podmiotów).

"W grupie eksporterów, mimo pewnej poprawy nastrojów w relacji kwartalnej, prognozy aktywności inwestycyjnej są nadal mocno obniżone na tle danych historycznych. Prognozy odnoszące się do planów o horyzoncie kwartalnym pozostają negatywne i wskazują na możliwe dalsze ograniczenie akcji inwestycyjnej w tej grupie w początku nowego roku, natomiast większej poprawie uległy ich plany o zasięgu rocznym " - czytamy także.

Według NBP, obniżonej aktywności inwestycyjnej można oczekiwać w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, w którym już od połowy 2019 r. utrzymują się wyraźnie słabsze nastroje inwestycyjne. Saldo planowanych kwartalnych zmian skali inwestycji w tej grupie firm kształtuje się wokół neutralnego poziomu zerowego (najsłabszy wynik od 2013 r.), ale saldo tzw. dużych zmian już jest wyraźnie ujemne.

W grudniu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2710 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem