Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Przyspieszenie procesu inwestycyjnego, mniej biurokracji dla geodetów, bezpłatny dla wszystkich dostęp do danych - takie m.in. będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju jest już po pierwszym czytaniu w sejmowej Komisji Infrastruktury, poinformował resort.

"Proponowane przez nas zmiany usprawnią realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu proces inwestycyjno-budowlany zostanie znacząco przyspieszony" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

"Efektem projektowanych regulacji będą transparentne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz jednoznacznie określone prawa i obowiązki, zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak również organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Możliwość racjonalnego zaplanowania prac geodezyjnych oraz uproszczenie, a nawet eliminacja niektórych procedur, przyczynią się do przyspieszenia wykonywania tych prac" - podkreśliła minister.

Efektem planowanych zmian ma być zmniejszenie procedur dla geodetów, co ma znacznie ułatwić im pracę. Bez względu na to, czy byłaby to budowa domu, drogi czy linii kolejowej, inwestycje miałyby być szybsze dla wszystkich. Projektowane przepisy znoszą też nadmierne ograniczenia, w tym biurokratyczne.

"Zmiany w ustawie idą w trzech kierunkach. Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. Po trzecie, bezpłatnie udostępnimy dane geodezyjne" - powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki, cytowany w komunikacie.

Ma także zostać uproszczony sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy, a także możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili - trzeba byłoby je zgłosić w ciągu 5 dni.

Mniej formalności na linii geodeta - starostwo powiatowe ma pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty. Z danych MR wynika, że czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie - średnio z 60 do 18 dni. "A to oznacza, że krótszy będzie czas potrzebny na realizację każdej inwestycji" - podkreślił resort.

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi o: dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach.

"Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie można pobrać je bezpłatnie ze strony Geoportal.gov.pl. Takie dane mogą być potrzebne przedsiębiorcom na przykład do tworzenia aplikacji na smartfony, wykorzystujących informacje o przestrzeni albo do budowy przyłącza gazowego. Jest to zmiana postulowana zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby indywidualne" - podkreślono w komunikacie.

Dane przestrzenne należą do jednych z najbardziej wartościowych informacji sektora publicznego. Rozwiązanie to wychodzi też naprzeciw polityce otwierania danych publicznych określonej w ?Programie otwierania danych publicznych" z 2016 r.

Projekt przewiduje uszczegółowienie zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Doprecyzowane mają być też relacje prawne między wykonawcami tych prac, a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Informacje, zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają być aktualizowane na podstawie materiałów, które znajdują się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Rozwiązanie to ma usprawnić proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Projekt zmniejsza także zakres informacyjny w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji, które znajdują się w innych rejestrach państwowych. "Rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów" - ocenia resort w komunikacie.

Zmiany mają objąć też procedurę uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, m.in. poprzez umożliwienie osobie zdobywającej praktykę zawodową, w uzasadnionych przypadkach (np. śmierć osoby, pod której kierunkiem wykonywane były prace), potwierdzenie tej praktyki poprzez złożenie oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o odbyciu takiej praktyki.

"Projektowane zmiany będą również służyć usprawnieniu procesu inwestycyjnego. Dzięki nim obywatele i przedsiębiorcy będą mieli ułatwiony dostęp do danych planistycznych i będą mogli zapoznać się z ich treścią przez internet. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Rozwiązania te przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów, które opisują zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów" - zaznaczyło ministerstwo.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem