Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen osiągnął skonsolidowany zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł oraz skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 4,5 mld zł w 2019 roku, podała spółka. Jednocześnie koncern osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO w segmencie detalicznym na poziomie ponad 3 mld zł, a także w obszarze energetyki, w wysokości 1,6 mld zł.

W latach 2016-2019 skumulowany zysk netto koncernu wyniósł łącznie ponad 23 mld zł. Wynik EBITDA LIFO w 2019 roku był o 1,1 mld zł wyższy niż rok wcześniej i został wypracowany przy rekordowym przerobie ropy wynoszącym 33,9 mln ton oraz rekordowej sprzedaży na poziomie 43,3 mln ton, poinformowano.

"Dobre wyniki finansowe koncernu w 2019 roku zostały wypracowane pomimo zdecydowanego pogorszenia warunków makroekonomicznych, na które spółka nie ma wpływu. Zmiany regulacyjne, globalne trendy gospodarcze, sytuacja w światowym handlu, wszystko to sprawia, że działamy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Dlatego właśnie o kondycji finansowej koncernu myślimy w perspektywie długofalowej, realizując działania, które w przyszłości będą konsekwentnie wzmacniać nasze przewagi. Już dziś inwestujemy w nowoczesną petrochemię, zwiększamy efektywność produkcji, rozwijamy sieć detaliczną w całym regionie" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Duży udział w wyniku PKN Orlen miała energetyka, co pokazuje, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie. Rok 2020 będzie dla nas niezwykle ważnym okresem, pełnym wyzwań, ale też szans rozwojowych, które chcemy w pełni wykorzystać, budując wartość koncernu z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki" - dodał prezes.

Przychody ze sprzedaży PKN Orlen wzrosły do 111,2 mld zł w 2019 roku, wobec 109,7 mld zł rok wcześniej. Przepływy finansowe z działalności operacyjnej wynosiły 9,3 mld zł, zadłużenie netto spadło o 3,2 mld zł (r/r) do poziomu 2,4 mld zł na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3%, podano również.

Rekordowy wynik segmentu detalicznego został wypracowany przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 4% r/r, wzroście udziałów w rynku niemieckim i czeskim oraz kilkunastoprocentowym wzroście marży pozapaliwowej. W 2019 roku dynamicznie rozwijano format

gastronomiczny i sklepowy, między innymi w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod marką O!Shop i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna koncernu pojawiła się na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 funkcjonowało 10 stacji paliw. Rozpoczęto proces co-brandingu, w ramach którego już niemal na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka Orlen. Koncern został również sponsorem tytularnym zespołu F1 Alfa Romeo Racing Orlen, podkreślono.

Znaczący wpływ na EBITDA LIFO koncernu miały rekordowe wyniki osiągnięte przez obszar energetyki. Było to możliwe głównie dzięki utrzymującym się niskim cenom gazu. Rok 2019 był również pierwszym pełnym rokiem działania nowoczesnego bloku parowo-gazowego w Płocku. Zysk netto koncernu był pod negatywnym wpływem wyceny zapasów w efekcie spadku cen ropy oraz wzrostu kosztów amortyzacji związanych ze zmianami w sposobie raportowania (MSSF 16), zastrzeżono.

Łącznie na inwestycje w 2019 roku koncern przeznaczył 5,4 mld zł, wobec planowanych 5 mld zł. W 2019 roku w obszarze produkcji zakończono inwestycje Metatezy w Płocku i PPF Splitter w Możejkach. Rozpoczęto rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów, budowę instalacji glikolu propylenowego w Trzebini, dokonano zakupu licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji, a także kontynuowano realizację programu rozwoju petrochemii oraz uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu. Realizowane były kolejne etapy prac związane z przygotowaniem do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, rozpoczęto proces wyboru projektanta, finalizowany jest

również proces pozyskiwania partnera do realizacji tej inwestycji.

W IV kwartale 2019 roku PKN Orlen osiągnął wynik netto na poziomie 789 mln zł. Odnotowano wyraźny spadek modelowej marży downstream (r/r) o 3 USD/bbl, związany między innymi z przygotowaniami do wdrożenia regulacji IMO i globalnym wzrostem mocy petrochemicznych. Segment downstream koncernu w IV kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,1 mld zł, odnotowując wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych (r/r), w tym olefin o 46%, nawozów o 6% i PTA o 63%. Na skutek niekorzystnej sytuacji makro odnotowano niższą sprzedaż produktów rafineryjnych (r/r), skompensowaną poprawą struktury sprzedaży, czyli niższą

sprzedażą ciężkich frakcji, czytamy również w komunikacie.

Segment detaliczny PKN Orlen w IV kwartale 2019 roku osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 592 mln zł, notując wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 3% (r/r) oraz wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich rynkach (r/r). PKN Orlen kontynuował również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie kolejnych 37 punktów gastronomicznych. Łącznie funkcjonowało już 2 145 punktów, w tym: 1 699 Stop Cafe w Polsce, 306 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 117 Star Connect w Niemczech. Na koniec 2019 roku koncern posiadał 2 836 stacji, co oznacza wzrost liczby obiektów o 31 (r/r). W IV kwartale PKN Orlen kontynuował projekt rozwoju elektromobilności, uruchamiając kolejne stacje ładowania, których łącznie w sieci funkcjonuje już 64. W ramach rozwoju technologii wodorowej koncern podpisał listy intencyjne o współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz firmą PESA Bydgoszcz, podano także.

Segment wydobycia PKN Orlen w IV kwartale 2019 roku dostarczył wynik EBITDA LIFO na poziomie 69 mln zł, porównywalny z poprzednim rokiem. Średnie wydobycie w tym czasie osiągnęło poziom 18,7 tys. boe/d. Koncern kontynuował realizację strategii w obszarze wydobycia, zakładającej koncentrację na najbardziej perspektywicznych złożach.

Na terenie polskich koncesji zakończono wiercenie otworu Bystrowice-OU3 oraz uzbrojono do wydobycia otwór Bystrowice-OU1. Rozpoczęto wiercenie dwóch otworów w projekcie Bieszczady, wykonano akwizycje zdjęć sejsmicznych w projekcie Edge oraz Płotki, a także zakończono

interpretację zdjęć sejsmicznych w projektach Miocen, Płotki i Karpaty. W Kanadzie, wraz z partnerami, w minionym kwartale rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano kolejnych 10 odwiertów, a do produkcji podłączono 8 otworów. Na bieżąco prowadzone są prace związane z budową i modernizacją infrastruktury wydobywczej oraz przesyłowej w kluczowych obszarach działalności. Przygotowywane są lokalizacje pod kolejne wiercenia. Łączne zasoby ropy i gazu (2P) koncernu wyniosły na koniec 2019 roku 197,3 mln boe, podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem