Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Spółki z indeksu WIG wypłaciły łącznie niemal 24 mld zł w dywidendach w 2019 r., co oznacza wzrost o 3 mld zł r/r, wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą KPMG w Polsce. Wśród spółek z indeksu WIG20 za niemal 3/4 wszystkich wypłaconych dywidend odpowiadają spółki z udziałem Skarbu Państwa. Stopa dywidendy spółek WIG20 jest porównywalna do odpowiednich wskaźników obserwowanych na giełdach europejskich. Zyskami w formie wypłaty dywidendy najliczniej dzielą się spółki sektora budownictwa, informatyki i nieruchomości.

Przez ostatnie sześć lat (2014-2019) liczba spółek dywidendowych wchodzących w skład Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) wahała się między 151 a 175, przy czym do roku 2017 dominowała tendencja wzrostowa. W 2019 roku odnotowano natomiast spadek liczby spółek dzielących się zyskiem o 10% r/r - niemal do poziomu z 2014 roku, podano.

"Co ciekawe, w kontrze do mniejszej liczby spółek dywidendowych indeksu WIG była wysokość stopy dywidendy, która rosła od 2017 roku. W 2019 roku mediana stopy dywidendy spółek indeksu WIG wyniosła ok. 4,6%, a łącznie spółki WIG-u wypłaciły w zeszłym roku ok. 23,8 mld zł dywidendy, czyli o ok. 3 mld zł więcej niż w roku poprzedzającym" - powiedział wicedyrektor w zespole wycen w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce Roman Lisiecki, cytowany w komunikacie.

W 2019 roku największe spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 wypłaciły ok. 12,3 mld zł, co jest powrotem do poziomu sprzed pięciu lat. Jest to znaczny wzrost w stosunku do lat 2016-2018, kiedy łączna wartość wypłat dywidend spółek WIG20 wahała się między 7,2 mld zł a 8,8 mld zł. Spółki z indeksu WIG20 z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie w okresie 2014-2019 odpowiadały średnio za niemal 70% wypłaconych dywidend z WIG20. Z kolei wszystkie spółki indeksu WIG20 odpowiadały w tym samym czasie za około 44% wypłat dywidend spółek z WIG-u, wskazano również.

"W roku 2019 to właśnie spółki z udziałem Skarbu Państwa wypłaciły niemal 3/4 wszystkich dywidend wśród spółek z indeksu WIG20, a ich wartość osiągnęła rekordowy wynik ok. 9,1 mld zł. Wśród spółek regularnie płacących dywidendy oprócz czterech gigantów kontrolowanych przez Skarb Państwa (Bank Pekao, Grupa PZU, PKN Orlen oraz PGNiG) znaleźli się dwaj prywatni gracze z branży odzieżowej, tj. LPP oraz CCC" - czytamy dalej.

Analiza KPMG w Polsce wykazała, iż stopa dywidendy spółek WIG20, która w 2019 roku wyniosła ok. 3,4% (mediana), jest dwa razy wyższa od stopy WIBOR - zwrotu z inwestycji, który można osiągnąć na rynku międzybankowym. Stopa dywidendy dla największych spółek polskiej giełdy jest porównywalna do odpowiednich wskaźników obserwowanych na giełdach europejskich - stopa dywidendy spółek indeksu STOXX Europe 600 to 3,6% na koniec sierpnia 2019 roku. Co więcej, analizy rynkowe wskazują na średni poziom stóp dywidendy w Europie na poziomie ok. 3,5% (DBS Bank, CIO Thematic Research 4Q19).

"Świadczyć to może z jednej strony o osiągnięciu przez polski rynek kapitałowy poziomu europejskiego, z drugiej strony jednak wydaje się, że inwestorzy za granicą otrzymywali relatywnie nieco więcej, gdyż na wielu rynkach Europy Zachodniej oprocentowanie depozytów w 2019 roku było znacząco niższe niż w Polsce" - powiedział partner i szef zespołu wycen w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce Tomasz Wiśniewski.

Z analizy KPMG wynika, że zyskami w formie wypłaty dywidendy najliczniej dzielą się spółki sektora budownictwa. W latach 2014-2019, średnia roczna liczba spółek dywidendowych z tego indeksu wyniosła 22 spółki, co oznacza, że ponad połowa spółek tego indeksu wypłacała dywidendy. Chętnie wypłacały również dywidendy spółki z sektora: informatyki (średnio 14 spółek, około 61%), nieruchomości (średnio 12 spółek, 40%) oraz sektora spożywczego (średnio 9 spółek, około 47%).

Z drugiej jednak strony, to właśnie sektor budownictwa odnotował w 2019 roku największy, bo aż o 1/3, spadek liczby spółek dywidendowych, co może świadczyć o pogarszającej się sytuacji finansowej tej branży i nie powinno zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że w sytuacji zawierania wieloletnich kontraktów wzrost kosztów materiałów i wynagrodzeń może pogarszać rentowność tych spółek. Istotny spadek widoczny był również w sektorze energii, w którym w 2019 roku dywidendę wypłaciły 3 spółki, co można tłumaczyć znacznymi potrzebami inwestycyjnymi tego sektora, podkreślono.

Liderami wzrostu liczby spółek dywidendowych w 2019 roku był sektor nieruchomości (wzrost o jedną trzecią względem średniej okresu), co odzwierciedla utrzymującą się doskonałą koniunkturę w tym sektorze oraz wpisuje się w tradycyjne klasyfikowanie tych spółek jako dywidendowe. Także sektor spożywczy odnotował wzrost o niemal 20% liczby spółek dywidendowych. Mógł w tym pomóc wysoki popyt wewnętrzny oraz konsumpcja ukierunkowana w pierwszej kolejności na dobra z tego sektora, podano także.

"Dla większości sektorów stopy dywidend w 2019 roku nie różniły się znacząco od średnich poziomów z lat 2014-2019. Wyjątkiem w 2019 roku były spółki sektora spożywczego (mediana stopy dywidendy w sektorze spożywczym wzrosła aż o połowę) oraz sektora nieruchomości (wzrost o niemal 25% z 5,5% do 6,8%). Wygląda na to, że sektory te były największymi beneficjentami obecnej koniunktury gospodarczej. Warto je obserwować w przyszłości, jak będą sobie radzić w obliczu rosnącej konkurencji czy nawet zapowiadanego spowolnienia gospodarczego" - czytamy w materiale.

Największy spadek stopy dywidendy w 2019 roku widoczny jest natomiast w sektorze energii (spadek z 6,5% w latach 2014-2019 do 4,7% w 2019 roku), towarzyszy mu także spadek liczby spółek wypłacających dywidendę w tym sektorze.

"Warto także zwrócić uwagę na indeks sWIG80. Jest to ciekawy indeks na GPW pod względem powtarzalności i wysokości poziomu stopy dywidendy. Niemal jedna czwarta spółek z tego indeksu wypłacała w latach 2014-2019 dywidendę co roku, a mediana stopy dywidendy była stosunkowo wysoka i mieściła się w przedziale od 3,1% do 5,1%" - podsumował Lisiecki.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 207 000 pracowników w 153 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (KPMG International), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2 000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.