Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Senackie Komisje: Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowały Senatowi przedłożenie projektu ustawy, powołującego "Łódzką Metropolię". Miałaby ona objąć Łódź i gminy powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego.

Na razie jest to propozycja grupy senatorów, aby zyskała rangę projektu ustawy musi zostać zaakceptowana przez Senat.

Celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie potencjału ekonomicznego i gospodarczego regionu.

"Metropolia łódzka licząca ok. 1,1 mln mieszkańców [...] jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji biznesu i może przy tym stwarzać dobre warunki życia, tym samym przyciągać nowych mieszkańców" - uzasadniają autorzy proponowanych rozwiązań. Do zadań metropolii należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój transportu zbiorowego, a także promocja obszaru metropolitalnego.

Funkcjonowanie Metropolii Łódzkiej finansowane byłoby z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na jej obszarze. Według szacunków inicjatorów zmian, miałoby to być 6 mln zł w roku utworzenia Metropolii, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania, a 170 mln zł w roku następnym w trakcie 12 miesięcy.

Gminy wchodzące w skład Metropolii wnosiłyby składki w wysokości: 1 mln zł w roku utworzenia, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania oraz 17 mln zł w roku następnym, w okresie 12 miesięcy działalności. Szacunki przygotowano w oparciu o doświadczenia organizacji i strukturę dochodów Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Łódzki związek metropolitarny miałby zostać utworzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, które ustalałoby jego nazwę i siedzibę władz oraz obszar i granice przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku. O ustroju związku metropolitalnego stanowiłby jego statut. Projekt i ewentualne zmiany mają podlegać uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego miałby - jak wynika z propozycji zmian - sprawować prezes Rady Ministrów oraz wojewoda łódzki, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Metropolii zostałby prezydent Łodzi.

Teraz nad propozycją debatować ma Senat na posiedzeniu plenarnym (II i III czytanie). Jeżeli senatorowie je przegłosują, wówczas jako projekt senacki trafi do Sejmu.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem