Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Zarząd IMS podjął uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu do 890 tys. akcji własnych w celu umorzenia i zamierza w I transzy skupić nie więcej niż 325 tys. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7 lutego, a zakończy 21 lutego. Pośredniczącym w tym procesie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

"Emitent w I transzy zamierza nabyć nie więcej niż 325 000 sztuk akcji, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 4 zł za jedną akcję. Ww. propozycja będzie przedmiotem opinii rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w I transzy skupu uprawniają do 325 000 głosów, stanowią 1% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 1% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu.

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji nastąpi 7 lutego, a zakończenie 21 lutego. Z kolei akceptacja ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji przewidziano na 25 lutego.

"W ramach I transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy ofert zakupu akcji. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska" - czytamy dalej.

W styczniu br. akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę do 2,67 mln zł. Program będzie trwał od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.