Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 18,66 mld zł w styczniu 2020 r., tj. spadła o 8,2% r/r, podała giełda.

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2020 r. o 8,9% r/r do poziomu 18,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w styczniu 2020 r. 862,2 mln zł, o 4,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 56 681,27 pkt i była o 6,1% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w styczniu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 142,5% r/r do poziomu 372,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu wzrosła o 144,1% r/r i wyniosła 353,3 mln zł. W styczniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 586,4 tys. szt., czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9% r/r do poziomu 302,1 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 44,3% r/r do 152,5 tys. szt. w styczniu 2020 r., podano również.

W styczniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 586,4 tys. szt., czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9% r/r do poziomu 302,1 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 44,3% r/r do 152,5 tys. szt. w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 113,7% r/r do poziomu 186 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 22,5% r/r do 25,2 mln zł, wskazano także.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec stycznia 2020 r. wobec 84,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2020 r. o 11,9% r/r do poziomu 212,2 mln zł wobec 240,9 mln zł rok wcześniej" - czytamy dalej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w styczniu 2020 r. 25 mld zł wobec 34,9 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2020 r. wyniósł 14 TWh, co oznacza wzrost o 61,2% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 6,3% r/r do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 95,3% r/r do poziomu 11,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w styczniu o 14,4% r/r do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 38,1% do poziomu 2,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 40,3% r/r do poziomu 9,1 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w styczniu 2020 roku 2 TWh, co oznacza spadek o 36% r/r. Styczniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r." - podano.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 124,7% r/r osiągając w styczniu 2020 r. poziom 48,7 ktoe.

Kapitalizacja 401 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 539,3 mld zł (125,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 449 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec stycznia 2020 r. 1 089,1 mld zł (253,2 mld euro).

Na rynku NewConnect w styczniu 2020 r. zadebiutowały akcje spółek Plantwear (wartość oferty 1,5 mln zł) i Drageus Games (wartość oferty 1,18 mln zł).

W styczniu 2020 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem