Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji, podała spółka. W ramach programu spółka może wyemitować obligacje maksymalnie do kwoty 2 mld zł. Tauron planuje pierwszą emisję w ciągu trzech miesięcy.

"Wartość emisji będzie każdorazowo ustalana na moment podjęcia decyzji o emisji. [...] Tryb oferowania obligacji w ramach programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu od 5 do 10 lat (włącznie). Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy Tauron, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jej strukturze wytwórczej, podkreślono.

"W szczególności środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

_i_ finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów odnawialnych źródeł energii (OZE),

_ii_ finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną,

_iii_ finansowanie kosztów budowy lub nabycia projektów, w których paliwem jest biomasa lub gaz

_iv_ refinansowanie zadłużenia grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć" - czytamy dalej.

Środki z emisji obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie oraz działalności Tauron Wytwarzanie w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane powyżej, zastrzeżono.

Warunki emisji obligacji, w tym dotyczące terminu wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania zostaną określone dla poszczególnych serii emitowanych obligacji.

Warunki emisji obligacji emitowanych w ramach programu będę zawierały wskaźniki zrównoważonego rozwoju w postaci wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia mocy w OZE. Poziom realizacji określonych wartości progowych niniejszych wskaźników będzie wpływał na poziom marży odsetkowej obligacji, zaznaczono.

"Zamiarem emitenta jest dokonanie pierwszej emisji obligacji w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy programowej. Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji obligacji w ramach programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi emitenta i będą uzależnione od warunków rynkowych" - podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem