Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Energi powołała Marka Kasickiego na wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w styczniu 2020 roku wyniosły 19 287 tys. zł i były wyższe o 18,5% w skali roku, podał Wojas.

Global Cosmed przewiduje, że osiągnie w 2019 r. 19 mln zł EBITDA i 310 mln zł przychodów wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio 14 mln zł i 304 mln zł, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 727,7 mln zł. podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 636,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 34,17 mln zł w styczniu 2020 r. i były niższe o 14% w skali roku, podała spółka.

Oferta Budimeksu warta 165,6 mln zł została oceniona najwyżej w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddziału w Olsztynie na budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy, podała spółka.

7Levels miało 448 tys. zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2019 r. (wzrost o 698% r/r) oraz 16 tys. zł straty netto (w IV kw. 2018 r. wynik netto wyniósł -332 tys. zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

PKO Bank Polski udostępnił pilotażowo Dysk w chmurze - usługę wirtualnego dysku dla firm i przedsiębiorstw, we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OCK), podał bank. To pierwsza nowość z oferty rozwiązań chmurowych dla małych, średnich i większych firm.

Rada nadzorcza Orange Polska powołała Mariusza Gaca, Jacka Kowalskiego oraz Macieja Nowohońskiego na stanowiska członków zarządu na kolejne kadencje, podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto jednostkowego za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. w kwocie 114,08 mln zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I zysku netto skonsolidowanego (konsolidacja ostrożnościowa) wypracowanego w tym okresie w kwocie 1109 mln zł, podał bank.

Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 100 osób w tym roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. Na zwiększenie kosztów wynikających ze świadczeń pracowniczych wpłyną także m.in. planowane podwyżki.

Grupa Kęty zaprezentuje założenia nowej strategii po wakacjach, poinformował prezes Dariusz Mańko.

Tauron Polska Energia zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji, podała spółka. W ramach programu spółka może wyemitować obligacje maksymalnie do kwoty 2 mld zł. Tauron planuje pierwszą emisję w ciągu trzech miesięcy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 126,72 mln zł w styczniu 2020 r., co oznacza wzrost o 26,48% r/r, podała spółka.

ING Bank Śląski udzielił w IV kw. kredytów hipotecznych o wartości 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 65% w skali roku, w tym 1,5 mld zł kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową, podał bank w prezentacji.

Carbon Studio odnotowało wstępnie 1,12 mln zł zysku netto w 2019 r., co oznacza wzrost o 230% r/r. EBITDA wstępnie wyniosła 1,48 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Dla mBanku lepszy byłby inwestor, który nie jest jeszcze obecny w Polsce, uważa prezes Cezary Stypułkowski.

mBank nie musi w tym roku dokonywać emisji obligacji w związku z wymogami MREL, poinformował wiceprezes Andreas Boeger.

mBank ocenia, że wielkość utraconych przychodów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. zwrotu części prowizji kredytu w przypadku wcześniejszej przedterminowej spłaty (tzw. małe TSUE) w 2020 r. sięgnie 90 mln zł, poinformował wiceprezes Andreas Boeger.

mBank spodziewa się, że wynik prowizyjny w tym roku będzie lepszy r/r, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Odpisy na kredyty walutowe w CHF w sektorze są przedwczesne, ocenił prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Agora zawarła umowę sprzedaży działki o powierzchni 0,46 ha, wraz z budynkiem i budowlami, za 11 mln zł netto, co da pozytywny wpływ na wynik operacyjny grupy w I kw. 2020 r. ok. 6,6 mln zł, podała spółka.

Bank Pekao podpisał umowy ramowe z dwoma największymi bankami na Białorusi - Belagroprombankiem i Belarusbankiem, podał bank. Porozumienia mają ułatwić polskim firmom funkcjonowanie za wschodnią granicą i zachęcić je do większej aktywności na Białorusi m.in. poprzez przyspieszenie formalności dotyczących finansowania polskiego eksportu.

Wzrost kredytów w sektorze bankowym spowolni w tym roku do 3,3% r/r z 5,3% prognozowanych na ub.r., zaś depozytów - odpowiednio do 7,2% z 8,7%, prognozuje ING Bank Śląski.

OT Logistics otrzymało od stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award), zgodnie z którą sąd arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem spółce zawiadomienia, podało OT Logistics.

Ursus w restrukturyzacji otrzymał od komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium, wezwanie do zapłaty długu na rzecz banku w kwocie głównej 8 294 884,03 zł oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej, a także zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości położnych w Dobrym Mieście, podała spółka. Do 5 lutego komornik nie podjął innych czynności egzekucyjnych ponad doręczenie ww. pism.

Rottneros AB - spółka zależna Arctic Paper - odnotowała 2 376 mln SEK przychodów, 374 mln SEK EBITDA i 194 mln SEK wyniku netto za 4 kwartały 2019 r., co odpowiada w złotym: 965 mln zł, 152 mln zł i 79 mln zł, podał Arctic.

ING Bank Śląski zamierza zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2019 rok, podał bank.

ING Bank Śląski odnotował 450,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 451,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, prezentując wstępne niezaudytowane dane.

mBank zakłada znaczny wzrost napływu nowych spraw związanych z hipotecznymi kredytami w CHF w ciągu najbliższych 5 lat, podała instytucja.

mBank odnotował 116,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 316,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne niezaudytowane dane.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem