Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - TDJ Equity I przyjął propozycję objęcia pakietu kontrolnego akcji spółki zależnej Famuru - Famur Famak - w ramach nowej emisji, podał Famur.

"W wyniku negocjacji strony ustaliły następujące warunki:

1. obniżenie kapitału zakładowego Famak o kwotę 69,6 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,32 zł, w celu pokrycia poniesionych strat, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 70 mln zł, w drodze emisji akcji serii F, w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza i objęcie akcji w podwyższonych kapitale zakładowym przez TDJ Equity I;

2. zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Famak do dnia 15.02.2020, na którym zostaną uchwalone zmiany określone w pkt. 1 powyżej;

3. spłata przez Famak z podwyższonego kapitału zakładowego całości zobowiązań finansowych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi ok. 69 mln zł, i na które składają się ok. 40 mln zł kredytów bankowych, 7 mln zł zobowiązań z tytułu leasingu i 22 mln zł pożyczki od Famur;

4. wsparcie spółek z Grupy Famur Famak przez emitenta w zakresie udostępnienia limitów na gwarancje bankowe, za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych poprzez:

- przeniesienie na emitenta nieodnawialnego limitu według stanu na 31.12.2019 r. w łącznej kwocie ok. 43 mln zł, na gwarancje bankowe już wystawione na rzecz spółek z Grupy Famur Famak (oczekiwany stan na koniec 2020 roku ok. 5 mln zł);

- udostępnienie odnawialnego limitu w kwocie 21 mln zł dla realizacji nowych gwarancji bankowych" - czytamy w komunikacie.

Na powyższe ustalenia miały wpływ wstępne zatwierdzone przez zarząd Famur Famak szacunkowe wyniki spółek z Grupy Famur Famak za 2019 rok, oraz prognoza wyników za pierwszy kwartał 2020 rok, które są następujące:

Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Famak za okres 12 miesięcy 2019 r.: przychody ok. 260 mln zł; strata brutto na sprzedaży ok. 24 mln zł; strata na działalności operacyjnej ok. 141 mln zł; EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) ok. -127 mln zł; strata netto ok. 141 mln zł.

Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Famak za 4 kwartał 2019 r.: przychody ok 48 mln zł; strata brutto na sprzedaży ok 24 mln zł; strata na działalności operacyjnej ok 97 mln zł; EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) ok - 92 mln zł; strata netto ok 100 mln zł.

Dług netto Grupy Famak na dzień 31.12.2019 wynosił ok 55 mln zł (z wyłączeniem wpływu MSSF16).

Grupa Famak oczekuje kontynuacji spadku przychodów w I kw. 2020 w przedziale między około -14% a około -18% względem tego samego okresu roku poprzedniego.

"Oczekiwany spadek przychodów wynika z wysokości portfela zamówień w kwocie około 115 mln zł według stanu na koniec 2019 oraz z powodu istotnego ograniczenia zamówień w segmencie odkrywkowym i kontraktów długoterminowych, a także w wyniku przesunięcia przez kontrahentów terminów realizacji w pozostałych obszarach, co przekłada się na brak możliwości obłożenia zakładów przy obecnym portfelu zamówień Grupy Famak. W związku z powyższym oczekuje się ujemnej marży operacyjnej w przedziale ok 16%-20%. Dodatkowo wynik operacyjny może być obciążony potencjalnymi kosztami związanymi z procesem restrukturyzacji Grupy Famak" - podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem