Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Przejęcie kontroli nad Grupą Famak przez TDJ umożliwi Famurowi skoncentrowanie się na budowaniu wartości pozostałych segmentów biznesowych, jednocześnie pozwalając maksymalnie ograniczyć wpływ koniecznej reorganizacji segmentu Surface na funkcjonowanie grupy, poinformował ISBnews prezes Famuru Mirosław Bendzera.

"Wspólnie z głównym akcjonariuszem wypracowaliśmy, w naszej ocenie, optymalne rozwiązanie dla Grupy Famak, które przewiduje realizację przez TDJ programu reorganizacji segmentu 'Surface'. Zaangażowanie TDJ będzie miało charakter kapitałowy i organizacyjny. Grupa Famak zostanie wsparta doświadczeniem i zasobami TDJ, a wsparcie finansowe przyjmie formę dokapitalizowania poprzez emisję nowych akcji Famur Famak S.A., które obejmie TDJ, przejmując kontrolę nad spółką oraz jej podmiotami zależnymi. Wartość dokapitalizowania będzie wynosiła 70 mln zł, co przełoży się na objęcie ok. 68% akcji" - powiedział Bendzera w rozmowie z ISBnews.

Dokapitalizowanie ma na celu umożliwienie spłaty istniejącego zadłużenia w Grupie Famak, co z kolei ma pozwolić na szybkie uruchomienie procesów reorganizacyjnych. Famur pozostanie ponad 30-proc. akcjonariuszem Grupy Famak i będzie nadal kontynuował dostarczanie m.in. finansowych funkcji wsparcia, zapewniając tym samym utrzymanie konserwatywnego podejścia w zarządzaniu finansami obszaru Surface.

"Realizacja programu umożliwi zarządowi Famuru skoncentrowanie się na budowaniu wartości pozostałych segmentów biznesowych, jednocześnie pozwalając maksymalnie ograniczyć wpływ koniecznej reorganizacji segmentu Surface na funkcjonowanie grupy. Rozpoczęcie realizacji programu zaplanowano na połowę lutego 2020 r." - wskazał prezes

Wdrożenie programu reorganizacji spowoduje utratę kontroli nad Grupą Famak, jednak Famur nadal będzie posiadał znaczący wpływ jako akcjonariusz mniejszościowy. Równolegle Famur będzie realizował wsparcie w obszarze funkcji finansowych, co ma zapewnić kontynuację jednolitego i konserwatywnego podejścia do zarządzania finansami w Grupie Famak, wyjaśnił Bendzera.

Famur przejął obsługę obszaru finansów również w segmencie "Surface" wraz z uruchomieniem procesu centralizacji funkcji wsparcia od maja 2019 r., wdrażając jednolite i konserwatywne podejście do rozpoznawania ryzyk. W trakcie tego procesu zidentyfikowano czynniki, w większości niezależne od spółki, które istotnie wpłynęły na realizowane przez Grupę Famak długoterminowe kontrakty, powodując konieczność aktualizacji ich budżetów.

"Przeprowadzona analiza wykazała, że długookresowy charakter kontraktów opartych o zamówienia publiczne, będących dominującą formułą w modelu biznesowym Surface, można uznać za główne przyczyny obecnej sytuacji tego segmentu. Zapisy kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych uniemożliwiały spółce indeksowanie kosztów w trakcie ich trwania. Jednocześnie, spotkaliśmy się z niemożliwą do przewidzenia i, absolutnie ponadprzeciętną, skalą wzrostu kosztów związaną z dynamiczną zmianą otoczenia rynkowego w latach 2017-2018. To, niestety, negatywna cecha polskiej gospodarki, która dotknęła wiele firm, zdecydowanie bardziej doświadczonych od Famaku w realizacji kontraktów długoterminowych nie tylko dla energetyki" - wyjaśnił prezes Famuru.

Przykładowo, wpływ wzrostu kosztów na kilku kluczowych kontraktach grupa szacuje na ok. 80 mln zł. Kolejną istotną kwestią było interpretowanie zapisów kontraktowych na niekorzyść generalnych wykonawców, np. w oparciu o ogólne zapisy dotyczące ich obowiązków zmieniano wymagania techniczne stosowanych materiałów lub zakres i sposób realizowanych prac. Grupa zmagała się również z bankructwami firm podwykonawczych, których zastąpienie wymagało ponoszenia wyższych nakładów.

"Szacujemy, że wszystkie te czynniki sumarycznie przełożyły się na ok. 100 mln zł wzrostu kosztów wszystkich realizowanych kontraktów" - podsumował Bendzera.

Dodatkowo, na obszar Surface negatywnywnie wpłynęły opóźnienia lub zaniechania inwestycji w sektorze odkrywkowym związanym z wydobyciem węgla brunatnego.

Famur podał dziś, że TDJ Equity I przyjął propozycję objęcia pakietu kontrolnego akcji jego spółki zależnej - Famur Famak - w ramach nowej emisji.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.