Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczył 245,3 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 230 mld zł rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) spadł o 0,8 pkt proc. r/r do 4,1%.

"Na koniec 2019 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 245,3 mld zł i wzrosła o niemal 15 mld zł r/r. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz kredyty gospodarcze, z udziałami na koniec 2019 roku odpowiednio 48,3% i 39,5%. W 2019 roku odnotowano wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym o 5,9 mld zł, wzrost kredytów mieszkaniowych o 5,7 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 3,3 mld zł. W strukturze terminowej finansowania udzielonego klientom dominują kredyty długoterminowe, na co wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2019 roku wyniósł 4,1% (spadek o 0,8 pkt proc. w stosunku do końca 2018 roku).

"W 2019 roku przeklasyfikowano część portfela kredytów konsumpcyjnych wycenianego według zamortyzowanego kosztu (około 9 mld zł) do portfela wycenianego do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, co wpłynęło na spadek wskaźnika udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości o około 0,2 pkt proc."- wyjaśniono.

Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2019 roku wyniósł 0,47%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego.

"Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o około 3,6% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - wskazano.

Poziom depozytów klientów na koniec 2019 roku wyniósł 256,2 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4 mld zł od początku roku. Bank podał, że do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+21,4 mld zł) oraz depozytów podmiotów gospodarczych (+1,1 mld zł), przy spadku depozytów jednostek budżetowych (-5,1 mld zł).

W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty ludności (74% na koniec 2019 roku). Druga pod względem wielkości kategoria to depozyty podmiotów gospodarczych (22% na koniec 2019 roku), podano także.

Bank podał, że segment detaliczny na koniec 2019 roku obsługiwał 10,9 mln klientów, w tym: 10,4 mln osób fizycznych, 0,5 mln firm i przedsiębiorstw. Od początku 2019 roku liczba klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o 279 tys., głównie za sprawą klientów bankowości detalicznej i prywatnej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem