Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Games Operators potwierdza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie, podała spółka. Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych. Spółka ma "bogaty" plan premier nowych gier na 2020 rok.

"Spółka potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowana oferta zostanie przeprowadzona w Polsce. Oferta obejmie emisję nowych akcji oraz sprzedaż do ok. 20% istniejących akcji spółki sprzedawanych przez jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza Bartłomieja Gajewskiego, prezesa spółki, oraz PlayWay. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Akcje spółki zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym oraz inwestorom instytucjonalnym, przy czym intencją spółki i oferujących. tj obecnych akcjonariuszy sprzedających akcje jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 20% akcji istniejących. Zamiarem spółki i oferujących jest przydzielenie inwestorom w pierwszej kolejności nowych akcji, a następnie akcji istniejących spółki, podano także.

"Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni" - czytamy dalej.

W ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu będzie pełnić Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie. Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru, jak również podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych. Szczegółowe informacje na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, podano także.

Model biznesowy spółki charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi, co może pozwolić jej dzielić się znaczącą częścią zysków z akcjonariuszami. W przyszłości spółka zamierza przeznaczać do 90% zysku na dywidendę, pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy, środki będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu rozwijanych produkcji spółki. Dotychczas Games Operators nie wypłacał dywidendy, wskazano też w materiale.

W 2018 r. przychody Games Operators wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 420% w porównaniu do 2017 r. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody wyniosły prawie 6,2 mln zł i były wyższe o ok. 42% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 3,5 mln zł, zaś po trzech kwartałach 2019 r. zbliżył się do 3,7 mln zł i był wyższy o blisko 28% niż rok wcześniej, w tym samym okresie. Rentowność netto za trzy kwartały 2019 r. wyniosła prawie 87% podczas gdy w całym 2018 r. była na poziomie niemal 83%.

Games Operators ma zaplanowany kalendarz premier na cały 2020 r. W pierwszym półroczu 2020 r. zaplanowano premierę gry 112 Operator, będącą rozwinięciem flagowego produktu Spółki: 911 Operator. W 2020 roku zadebiutują też takie gry, jak: "Rustler", "Reptiles in Hunt", "Transport Inc", "Cyber Ops", "Be a Walker", "Paws and Souls". Łącznie w tym roku zaplanowano ok. 10 premier gier, których spółka będzie wydawcą.

"Jesteśmy producentem i wydawcą gier, którego model biznesowy zakłada wysoką efektywność. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy wiemy, jakie projekty są warte naszej inwestycji i dalszego rozwoju. Każdy prowadzony przez nas projekt ma zabezpieczone finansowanie. Obecnie nadszedł właściwy moment by zacząć rozwijać większe gry niż dotychczas. Chcemy inwestować w projekty o wartości do ok. 2 mln zł, tworzyć produkty wyższej jakości, które pozwolą skokowo zwiększyć skalę naszej działalności. Środki pozyskane z oferty publicznej mają nam w tym pomóc. Nadal chcemy prowadzić co najmniej kilka projektów równolegle, bo to pozwala na dywersyfikowanie ryzyka i równomierne zapełnianie kalendarza wydawniczego. Korzystamy też ze współpracy z Grupą PlayWay, wzajemnie promujemy naszej produkcje oraz wymieniamy się doświadczeniami" - powiedział prezes i założyciel Games Operators Bartek Gajewski, cytowany w komunikacie.

Games Operators S.A. to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka historią sięga do 2015 r. i specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.