Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Koncern BP wyznaczył sobie zadanie zredukowania emisji netto do zera najpóźniej do 2050 r., podała spółka. BP chce również przyczynić się do redukcji światowej emisji netto do zera.

Wśród pięciu zadań, które mają pomóc zredukować emisje netto BP do zera znalazły się:

- emisje netto na poziomie zerowym w całej organizacji BP w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050,

- emisje netto na poziomie zerowym w działalności BP związanej z wydobyciem ropy i gazu ziemnego w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050,

- ograniczenie o 50% wskaźnika emisji z produktów sprzedawanych przez BP nie później niż do roku 2050,

- instalacja urządzeń do pomiaru emisji metanu we wszystkich dużych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego BP do 2023 r. i zmniejszenie wskaźnika emisji metanu z działalności o 50%,

- stopniowy wzrost odsetka inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym, poinformowano.

Z kolei zadania, które mają pomóc zredukować światowe emisje netto do zera to:

- aktywne wspieranie polityk prowadzących do obniżania emisji netto do zera, w tym opłat za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla,

- dalsze zachęcanie pracowników BP do realizacji celów oraz mobilizowanie ich do popierania opcji "zero netto",

- określenie nowych oczekiwań w relacjach z organizacjami branżowymi,

- bycie postrzeganym jako lider w zakresie przejrzystości raportowania, w tym wspieranie zaleceń TCFD (Grupy Zadaniowej ds. Ujawnień Finansowych związanych z Klimatem),

- utworzenie nowego zespołu, którego zadaniem będzie pomoc krajom, miastom i dużym firmom w dekarbonizacji, podano także.

Plany przewidują, że dotychczasowe w dużej mierze autonomiczne segmenty BP - upstream i downstream - zostaną zlikwidowane, a grupa zostanie globalnie przeorganizowana w bardziej skoncentrowane i zintegrowane przedsiębiorstwo składające się z 11 zespołów. W ich skład wejdą cztery grupy biznesowe odpowiedzialne za wyniki i wzrost wartości: Production & Operations; Customers & Products; Gas & Low Carbon Energy oraz Innovation & Engineering. Strukturę uzupełnią trzy organizacje integrujące odpowiedzialne za poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości: Sustainability & Strategy; Regions, Cities & Solutions i Trading & Shipping, a także cztery organizacje wspierające realizację celów biznesowych: Finance; Legal; People & Culture i Communications & Advocacy, podano również.

"Globalny budżet emisji dwutlenku węgla jest ograniczony i szybko się wyczerpuje; musimy pilnie wdrożyć opcję 'zero netto'. Wszyscy oczekujemy energii, która jest niezawodna i ma przystępną cenę, ale to już nie wystarczy. Energia musi też być czystsza. W tym celu należy zainwestować biliony dolarów w przebudowę światowego systemu energetycznego. Będzie to wymagało przedefiniowania energii, jaką znamy dziś. Z pewnością wiązać się to będzie z trudnościami, ale także olbrzymimi możliwościami. Jest jasne dla mnie i dla naszych interesariuszy, że aby BP mogło odegrać w tym procesie ważną rolę i realizować swój cel, musimy się zmienić. A my chcemy się zmienić - to słuszny kierunek, korzystny dla świata i dla BP" - powiedział nowy prezes BP Bernard Looney, cytowany w komunikacie.

Opcja "zero netto" obejmuje emisje gazów cieplarnianych z globalnej działalności, obecnie wynoszące ok. 55 mln ton ekwiwalentu CO2 (MteCO2e) rocznie oraz emisje dwutlenku węgla z wydobywanej ropy i gazu ziemnego, które obecnie utrzymują się na poziomie ok. 360 MteCO2e rocznie - w obu przypadkach w ujęciu bezwzględnym. Łącznie realizacja tych celów oznaczać będzie dla BP zmniejszenie do zera emisji netto z obecnego poziomu ok. 415 MteCO2e rocznie, podkreślono.

"Spodziewamy się z czasem inwestować coraz więcej w działalność opartą na technologiach niskoemisyjnych, a mniej w przedsięwzięcia związane z ropą i gazem ziemnym. Chcemy inwestować mądrze w projekty, które generują wartość, rozwijają skalę działalności oraz przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu" - dodał Looney.

Koncern BP, który rozpoczął działalność w Polsce w 1991 r., do tej pory zainwestował ponad 5,5 mld zł. Miał 551 stacji paliw na koniec 2018 r., co oznaczało drugą pozycję na rynku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.