Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours postanowił o realizacji podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E., w związku z umową zawartą z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI, w sprawie inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności tej spółki, podał Rainbow. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego udział Rainbow Tours w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu wynosił będzie 68,97%, zaś udział Funduszu wynosił będzie 31,03%.

"Przedmiotowe podwyższenie kapitału własnego / kapitału zakładowego spółki White Olive A.E. zostanie przeprowadzone na niżej wskazanych warunkach, przy zastrzeżeniu możliwości ich ewentualnej modyfikacji w ramach ewentualnych uzgodnień spółki z funduszem:

(1) kapitał zakładowy White Olive A.E. zostanie podwyższony o kwotę 8 675 950,00 euro poprzez emisję 173 519 nowych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 euro każda akcja i za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 108,35 euro każda akcja, tj. za łączną cenę (wartość) emisyjną w wysokości 18 800 783,65 euro;

(2) akcje w podwyższanym kapitale zakładowym White Olive A.E. zostaną subskrybowane i objęte w następujący sposób:

a) emitent obejmie 90 451 nowych akcji zwykłych imiennych White Olive A.E. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4 522 550 euro i za łączną cenę emisyjną w wysokości 9 800 365,85 euro, przy czym opłacenie przez spółkę obejmowanych akcji zostanie dokonane w następujący sposób: (i) częściowo poprzez kapitalizację zobowiązań White Olive A.E. wobec spółki (wzajemne potrącenie wierzytelności Spółki wobec White Olive A.E. z tytułu posiadanych należności w łącznej kwocie w wysokości 8 408 958 euro z wierzytelnością White Olive A.E. wobec Spółki z tytułu opłacenia nowo obejmowanych akcji), (ii) częściowo poprzez wpłatę gotówkową w kwocie w wysokości 1 391 407,85 euro;

b) Fundusz obejmie 83 068 nowych akcji zwykłych imiennych White Olive A.E. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4 153 400 euro i za łączną cenę emisyjną w wysokości 9 000 417,8 euro, przy czym opłacenie przez fundusz obejmowanych akcji zostanie dokonane poprzez wpłatę gotówkową w kwocie w wysokości 9 000 417,8 euro;

(3) opłacenie akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego za pośrednictwem wpłat gotówkowych nastąpi, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Republiki Grecji, w ciągu 4 miesięcy od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie White Olive A.E. uchwały o podwyższeniu kapitału, przy czym dopuszcza się częściową subskrypcję akcji, a w takim wypadku podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi ważnie do kwoty subskrypcji, tj. w wysokości odpowiadającej liczbie opłaconych i ważnie objętych akcji.

W wyniku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E. w maksymalnej w/w wysokości:

- kapitał zakładowy White Olive A.E. zostanie podwyższony do wysokości 13 385 600 euro,

- po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E. we właściwym rejestrze, udział Rainbow Tours S.A. w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu White Olive A.E. wynosił będzie 68,97%, zaś udział Funduszu wynosił będzie 31,03%" - czytamy w komunikacie.

W lutym 2019 r. Rainbow Tours wraz z grecką spółką zależną White Olive zawarły z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), umowę ws. inwestycji polegającej na udziale kapitałowym funduszu w spółce White Olive dla celów finansowania rozwoju jej działalności poprzez rozbudowę portfela hoteli w Grecji, podał Rainbow Tours.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem