Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Celon Pharma uzyskał patent w Japonii obejmujący inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych, podała spółka.

Echo Investment pozytywnie ocenia deklaracje zawarte w wezwaniu Wing na 41,44 mln akcji spółki, a cenę 4,65 zł za akcję uważa za zgodną z wymogami ceny minimalnej, podała spółka.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował ok. 83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Rainbow Tours postanowił o realizacji podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E., w związku z umową zawartą z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI, w sprawie inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności tej spółki, podał Rainbow. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego udział Rainbow Tours w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu wynosił będzie 68,97%, zaś udział Funduszu wynosił będzie 31,03%.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) wydał pozwolenie na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni, podało Inpro.

Wartość zobowiązań skonsolidowanych i2 Development, rozumiana jako suma zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, wyniosła 338,16 mln zł na 31 grudnia 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne szacunki.

Braster ocenia, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę całości lub części zobowiązań przypadających na 1 marca 2020 r., a wynikających z obligacji serii A, tj. iż spółka nie będzie w stanie dokonać wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji w łącznej kwocie 1 017 188 zł, podała spółka. W konsekwencji zarząd planuje opublikowanie ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy, którego porządek obrad obejmować będzie m.in. poinformowanie obligatariuszy o bieżącej sytuacji spółki, realizowanych przez spółkę procesach oraz podjęcie stosownych uchwał w zakresie zmiany warunków emisji obligacji serii A, podał Braster.

Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 131,9 mln zł, podała Grupa Azoty.

Infoscan podpisał list intencyjny z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych, podała spółka. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie spółki Infoscan trafi do placówek medycznych w Austrii, a w dalszej kolejności do podmiotów z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji oraz z Węgier. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na wyżej wymienione rynki.

MedApp odnotował 3,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 1,2 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka. Jest to pierwszy rok w jej historii, w którym osiągnęła dodatni wynik netto.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wsparł pierwszą korporacyjną emisję zielonych obligacji w Polsce inwestując 200 mln zł (47 mln euro) w emisję obligacji grupy Cyfrowy Polsat, podała instytucja.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego pomiędzy polskim producentem naczep Wielton a firmą Binke z Mali w Afryce, podał bank. Dla BGK jest to pierwsze wykorzystanie finansowania w tej formule na rynku afrykańskim. Wartość kontraktu to 890 tys. euro, natomiast kwota finansowania to 718 tys. euro. Środki zostały właśnie uruchomione.

Bloober Team powziął informację od swojej spółki zależnej Feardemic jako wydawcy gry "Ritual: Crown of Horns" produkowanej przez spółkę Draw Distance o ustaleniu daty premiery gry na platformie PlayStation 4 na 28 lutego 2020 r., podał Bloober Team.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Herkulesa podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 2 000 000 akcji własnych, podała spółka.

Rada nadzorcza Herkulesa powołała do zarządu spółki z dniem 1 marca 2020 roku Martę Towpik, powierzając jej funkcję prezesa, podała spółka. Zastąpi ona na tym stanowisku Mariusza Zawiszę, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa.

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) wzrosła o 45,6% r/r do 41,8 mln euro w 2019 roku, w tym 15,4 mln euro w IV kw. - tj. 47,9% r/r, podała spółka.

Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji pomiędzy PKP Cargo a PKP Energetyka (dostawca), podało PKP Cargo. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 902,55 mln zł netto (1 110,14 mln zł brutto).

Libet miał 200,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, 41,6 mln zł EBITDA i 17,2 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem