Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska powinna zaktualizować wytyczne, według których wybierane są priorytetowe projekty energetyczne wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest - PCI), by następna lista PCI była zgodna z celami polityki klimatycznej, uznała Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

O rezolucji komisji parlamentarnej poinformowano w komunikacie. Została przyjęta 55 głosami do 15. W marcu zostanie poddana pod głosowanie w całej Izbie.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej korzystają z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, czy możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu ?Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych.

Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii uważa, że "rewizja wytycznych TEN-E (służących wyborowi projektów PCI), które zostaną zaproponowane przez Komisję Europejską pod koniec tego roku, powinna być spójna z celami UE w zakresie energii i klimatu na 2030 r., w tym jej długoterminowym zobowiązaniem w zakresie dekarbonizacji i zasadą wydajności energetycznej".

"Aby upewnić się, że projekty wybrane na następną listę PCI (projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania) są zgodne ze zobowiązaniami UE w zakresie klimatu, posłowie wzywają Komisję do zaproponowania również przejściowych wytycznych przed końcem 2020 r." - napisano w rezolucji.

Komisja przypomniała, że "rozporządzenie w sprawie TEN-E zostało ustanowione w 2013 r., zanim przyjęto porozumienie paryskie i znacząco zmieniła się polityka energetyczna".

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski większością 443 do 169 głosów odrzucił wniosek Zielonych o wykreślenie z czwartej listy PCI (jest aktualizowana co dwa lata) kilkudziesięciu projektów. Tym samym w ciągu najbliższych dwóch lat dofinansowanie otrzyma ponad 150 priorytetowych projektów infrastruktury energetycznej - w tym wiele z Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E), przyjętym w 2013 r., Komisja określa najważniejsze PCI w całej UE, aby projekty te mogły korzystać z uproszczonych zezwoleń i prawa do ubiegania się o fundusze UE z połączenia Instrument europejski.

Większość projektów ma na celu zapewnienie niezakłóconego dostarczania energii elektrycznej i gazu do wszystkich części UE, poprzez zlikwidowanie transgranicznych luk w sieci i zwiększenie lokalnych zdolności magazynowych.

Na IV liście PCI, która ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata znalazły się także planowane i realizowane na terytorium Polski projekty infrastrukturalne w trzech sektorach:

Gaz ziemny:

Połączenie Polska - Dania (Baltic Pipe) wraz z niezbędną rozbudową infrastruktury w obu państwach;

FSRU w rejonie Zatoki Gdańskiej;

Połączenie Polska- Słowacja wraz z rozbudową sieci wewnętrznej w Polsce Wschodniej;

Połączenie Polska - Litwa (GIPL);

Ropa naftowa:

Rurociąg Brody-Adamowo;

Rurociąg Pomorski (II linia) wraz z rozbudową terminala naftowego w Gdańsku (faza druga);

Energia elektryczna:

Rozbudowa polskiej sieci wewnętrznej w ramach projektu "GerPol Power Bridge" zawierająca budowę linii: Krajnik - Baczyna, Mikułowa - Świebodzice oraz Baczyna - Plewiska;

Budowa linii Stanisławów - Ostrołęka;

Integracja i synchronizacja systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej obejmująca:

budowę nowego połączenia kablowego pomiędzy Polską a Litwą

budowę linii Dunowo - Żydowo Kierzkowo (PL)

budowę linii Piła Krzewina - Żydowo Kierzkowo (PL)

modernizację linii Krajnik - Morzyczyn (PL)

modernizację linii Żarnowiec - Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia (PL)

modernizację linii Morzyczyn - Dunowo - Słupsk - Żarnowiec (PL)

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem