Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Udzielenie absolutorium Komisji Europejskiej za wykonanie budżetu w 2018 roku oraz wzmocnienie przepisów, dotyczących zwalczania oszustw i konfliktu interesów, a także określenie maksymalnej kwoty płatności bezpośrednich na osobę w danej perspektywie finansowej rekomenduje Parlamentowi Europejskiemu Komisja Kontroli Budżetowej.

Rozliczenia Komisji za 2018 rok obejmują 97% całego budżetu UE za ten rok.

Za absolutorium było 20 posłów Komisji przeciw - czterech. Jednak w dołączonej rezolucji, przyjętej większością 22 głosów, przy trzech wstrzymujących się i trzech przeciwnych, zaapelowano o większą ochronę wydatków Unii Europejskiej "przed oszustwami, korupcją, konfliktem interesów, celowym niewłaściwym wykorzystaniem i przestępczością zorganizowaną, a także do sprawiedliwszego podziału środków UE".

W ocenie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego "aby uniknąć oszustw i nieuczciwego podziału dotacji UE, Komisja powinna zaproponować maksymalną kwotę płatności bezpośrednich na osobę fizyczną, uniemożliwiając otrzymywanie dotacji w wysokości setek milionów euro w jednej perspektywie finansowej. Komisja parlamentarna zaleca również wprowadzenie zasady ujawniania beneficjentów funduszy rolnych.

"Jedną z najbardziej niepokojących kwestii zaobserwowanych w niektórych państwach członkowskich jest zawłaszczanie ziemi lub niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE przez przestępczość zorganizowaną" - powiedziała sprawozdawczyni absolutorium Komisji Monika Hohlmeier (PPE, Niemcy), cytowana w komunikacie

Powołując się na nieprawidłowości, do których doszło w niektórych krajach, Komisja parlamentarna wzywa do opracowania mechanizmu składania skarg, który umożliwiłby rolnikom informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach nadużyć związanych z zawłaszczaniem ziemi, niewłaściwego postępowania organów krajowych czy też presji ze strony zorganizowanej przestępczości czy przypadkach zmuszania do pracy.

Eurodeputowani zwracają się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wytycznych dotyczących walki z konfliktami interesów znanych polityków oraz do Rady Europejskiej o przyjęcie wspólnych standardów etycznych w tym zakresie.

Komisja parlamentarna podkreśla, że nowo utworzony urząd Prokuratury Europejskiej, który ma zajmować się m.in. ściganiem i osądzaniem przestępstw przeciwko budżetowi UE potrzebuje co najmniej 76 dodatkowych stanowisk i 8 milionów euro, aby rozpatrywać około 3 tys. spraw rocznie.

Nalega też, aby przyjęcie rozporządzenia umożliwiającego ograniczenie funduszy UE dla krajów UE w przypadku naruszenia praworządności było traktowane priorytetowo - rozporządzenie to jest obecnie w Radzie.

Głosowanie nad absolutorium odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w marcu br.

Komisja Kontroli Budżetowej przygotowuje rekomendację ws. absolutorium na każdy rok budżetowy i bada, w jaki sposób Komisja i inne organy UE zarządzają budżetem.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.