Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rafako miało w ujęciu jednostkowym 958,1 mln zł przychodów i stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 217,21 mln zł za 2019 r., według wstępnych danych, podała spółka.

Santander Bank Polska odnotował 2 138,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2 363,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Unified Factory, w zaktualizowanych propozycjach układowych, proponuje przeznaczanie 60% jednostkowych rocznych zysków na spłatę obligacji serii C i D w okresie od 2021 do 2029 roku, konwersję 7,56% wierzytelności na akcje i przejęcie przez wierzycieli zastawu na 2,26 mln akcji, wynika z komunikatu spółki.

Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 21,7 mln zł w IV kwartale 2019 r., w porównaniu do 57,9 mln zł, stanowiących średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 22,8 mln zł, w porównaniu do 50,9 mln zł, stanowiących średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku, podano również.

Zamiar restrukturyzacji zatrudnienia w Banku Pekao, która będzie wiązać się m.in. ze zwolnieniem grupowym maksymalnie 1 200 osób w 2020 r., wynika przede wszystkim z obecnych trendów w sektorze bankowym w Polsce i na świecie, podał bank. Wyjaśnił, że nowoczesne banki kładą duży nacisk na rozwój technologii i rozwiązań IT, gdyż klienci oczekują coraz szerszych możliwości obsługi przez internet i telefon, a z placówek korzystają rzadziej.

Synektik podpisał umowę z Centralnym Szpitale Klinicznym MSWiA w Warszawie o wartości 12,9 mln zł netto, która dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu robotycznego da Vinci dla szpitala, podała spółka.

Bank Polska Kasa Opieki podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej sprawie, podał bank.

Pekao Leasing wprowadził ofertę finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorców, podał Bank Pekao.

Mostostal Warszawa zawarł umowę na budowę domu studenckiego BaseCamp w Katowicach za 110,91 mln zł brutto, podała spółka.

Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 1,4 mln użytkowników po 12 miesiącach od uruchomienia, podała spółka. W najbliższych miesiącach br. roku planowane jest udostępnienie aplikacji dla użytkowników na rynkach czeskim i słowackim, a w dalszej części roku będzie ona dostępna także w Rumunii, na Węgrzech oraz w Austrii.

Serinus nie przewiduje wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w dającej się przewidzieć przyszłości, poinformował prezes Jeffrey Auld.

Vistal Gdynia zawarł umowę na wykonanie i dostawę na Litwę konstrukcji stalowej mostu za szacunkowo 5,57 mln euro netto, podał Vistal.

ML System realizuje kilka istotnych projektów eksportowych z zakresu fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV) w Chorwacji, Norwegii i Włoszech i liczy na systematyczny wzrost potencjału sprzedaży zagranicznej, podała spółka.

CM International zakończył testy nowego urządzenia Athor, wykorzystującego falę uderzeniową do nieinwazyjnej terapii. Zostały one przeprowadzone w Hiszpanii wraz z partnerem handlowym CMI. Po wprowadzeniu produktu do sprzedaży CMI zachowa prawa do sprzedaży produktu na całym świecie poza rynkiem hiszpańskim, podała spółka.

Develia rozpoczęła sprzedaż 238 mieszkań w inwestycji Baltea Apartments w Gdańsku przy ulicy Lecha Kaczyńskiego, podała spółka. Budowa rozpocznie się w I kwartale br. Zakończenie inwestycji i przekazanie mieszkań klientom planowane jest w III kwartale 2022 roku.

PDC Industrial Center 59 Sp. z o.o. - spółka Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V. - zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Warszawie, na której realizuje projekt logistyczno-magazynowy, na rzecz LaSalle Investment Management KVG mbH za ok. 15,6 mln euro netto, podał Marvipol Development.

Wikana w toku trwających prac nad sprawozdaniem finansowym spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 dokonała weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów trwałych oraz analizy ściągalności należności, podała spółka.

Atal przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł, podała spółka. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

Rada nadzorcza PZU Życie powołała, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Aleksandrę Agatowską, dotychczasowego członka zarządu tej spółki, na prezesa zarządu, powierzając jej do czasu uzyskania zgody KNF pełnienie obowiązków prezesa zarządu, podała spółka. Ze względu na tę decyzję Aleksandra Agatowska zrezygnowała z członkostwa w zarządzie PZU.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) powołała zarząd XI kadencji. Na stanowisko prezesa został powołany Wojciech Dąbrowski, na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek, wiceprezesa ds. finansowych Paweł Strączyński, wiceprezesa ds. korporacyjnych Paweł Cioch, wiceprezesa ds. innowacji Paweł Śliwa. Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata, podała spółka.

Orbis odnotował 1 258,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 363,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem