Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - zawarła ze spółkami Fen Wind Farm B.V. oraz Wento Holdings S.? r.l. ugodę pozasądową w związku ze sporem sądowym dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power, która jest właścicielem farmy wiatrowej Skoczykłody, podała Enea. Na mocy ugody rozwiązano przedwstępną umowę nabycia udziałów.

Strony łączyła warunkowa umowa przedwstępna dotycząca nabycia przez Enea Wytwarzanie od Fen Wind 100% udziałów spółki Eco-Power, a Wento gwarantowała wykonanie zobowiązań Fen Wind wynikających z umowy przedwstępnej, podano w komunikacie.

"Na mocy ugody strony oświadczyły, że rozwiązują ww. umowę przedwstępną ze skutkiem na dzień zawarcia ugody oraz bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzekają się wzajemnie wobec siebie roszczeń wynikających z tej umowy. Jednocześnie strony potwierdziły, że w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej nie mają względem siebie żadnych roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z zamierzoną sprzedażą na rzecz Enea Wytwarzanie udziałów Eco-Power Sp. z o.o." - czytamy dalej.

Strony zobowiązały się również do podjęcia niezbędnych czynności procesowych zmierzających do zakończenia postępowania sądowego dotyczącego umowy sprzedaży udziałów Eco-Power.

"Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w opublikowanych przez emitenta sprawozdaniach finansowych w związku ze sporem dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power Sp. z o. o. zgodnie z oszacowaniem wartości tych udziałów utworzona została rezerwa na kwotę 129 mln zł. [?] Wejście w życie ugody umożliwi emitentowi rozwiązanie tej rezerwy, co może mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea. Spółka analizuje przewidywany zakresu wpływu tego zdarzenia na wyniki finansowe 2019 roku oraz bieżącego okresu sprawozdawczego" - podano także.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.