Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Stalexport Autostrady podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 12,363 mln zł, podała spółka.

"Zarząd Stalexport Autostrady proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;

2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w łącznej kwocie 12 363 101,15 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 5 gr, przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 396 725,91 zł,

b) środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki, pochodzące z wypracowanego przez spółkę zysku, w kwocie 1 966 375,24 zł" ? wymieniono w komunikacie.

Z kolei zarząd Stalexport Autostrada Małopolska (SAM, która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady) przyjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia radzie nadzorczej SAM oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 70 646 254,86 zł podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 3 523 998,25 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,

b) kwotę 455 367,60 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,

c) kwotę 66 666 889,01 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza spółki w łącznej kwocie 131 160 889,01 zł, przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) kwota 66 666 889,01 zł, która pochodzi z zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy,

b) kwota 64 494 000 zł, która pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego spółki utworzonego z zysku netto, podano także.

Wnioski zarządu spółki oraz zarządu SAM wymagają oceny i zaopiniowania przez radę nadzorczą spółki i radę nadzorczą SAM. Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki i SAM, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmą odpowiednio zwyczajne walne zgromadzenie spółki oraz zwyczajne walne zgromadzenie SAM, zaznaczono również.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem