Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Fundusze zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym nie zamierzają uczestniczyć w wezwaniu po cenie równej 40,38 zł, podała spółka w nawiązaniu do otrzymanego pisma Ipopema TFI.

"(...) wziąwszy pod uwagę:

a) dobre perspektywy rynku, na którym działa spółka,

b) silną pozycję rynkową spółki oraz doświadczenie osób nią zarządzających,

c) bieżące oraz oczekiwane w przyszłości wyniki spółki wraz z poziomem generowanej gotówki,

d) warunki ogłoszonego wezwania,

uznajemy cenę zaproponowaną w wezwaniu za rażąco niską i nieodzwierciedlającą jej wartości godziwej. W związku z powyższym oświadczamy, że działając w imieniu zarządzanych przez nas funduszy oraz portfeli nie będziemy uczestniczyć w wezwaniu po cenie równej 40,38 zł" - czytamy w piśmie Ipopema TFI.

Wcześniej dzisiaj, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne - akcjonariusze mniejszościowi BSC Drukarni Opakowań - uznali cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje tej spółki ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack za nieodzwierciedlającą wartości godziwej i zapowiedzieli jednocześnie, że nie wezmą udziału w wezwaniu.

AR Packaging, poprzez A&R Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji BSC Drukarnia Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem