Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Netia odnotowała 47,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 78,19 mln zł wobec 76,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 297,39 mln zł w 2019 r. wobec 1 373,1mln zł rok wcześniej. W osobnym komunikacie spółka podała, że skonsolidowane przychody w samym IV kw. 2019 r. wyniosły 325 mln zł.

"Przychody grupy Netia za 2019 rok wyniosły prawie 1,3 mld zł, a zysk EBITDA około 357 mln zł (zgodnie z MSR 17). Poziom zadłużenia finansowego netto wyniósł na koniec 2019 roku ok. 240 mln zł, co oznacza bardzo komfortowy mnożnik 0,67x zysku EBITDA za 2019 rok dla grupy Netia" - napisał prezes Andrzej Abramczuk w liście do akcjonariuszy.

Według prezesa, grupa Netia w istotny sposób korzysta z możliwości, które daje współpraca z pozyskanym w maju 2018 roku większościowym inwestorem strategicznym, Grupą Cyfrowy Polsat.

"Wzajemna współpraca pozwala nam na generowanie nowych strumieni przychodów oraz wpływa pozytywnie na poziom ponoszonych przez Netię kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych. Efekty tych działań są widoczne w prezentowanym Państwu sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, w którym, pomimo dużej presji rynkowej, wypracowaliśmy satysfakcjonujący poziom zysku EBITDA" - dodał prezes.

Zysk EBITDA zgodnie z MSR17 wyniósł w całym 2019 roku 357 mln zł (-2% r/r) a w samym IV kw. 89 mln zł (-7% k/k oraz +8% r/r). Tym samym marża EBITDA utrzymywała się na poziomie ponad 27%. Zysk EBITDA zgodny ze standardem MSSF16 za cały 2019 rok wyniósł 457 mln zł a za IV kw. ub. r. 115 mln zł (-4% k/k), podano w osobnym komunikacie.

"Łącznie nakłady inwestycyjne grupy Netia w 2019 r. wzrosły do 352 mln zł (z 300 mln zł w roku 2018). W 2019 roku spółka kontynuowała projekt modernizacji sieci do standardu światłowodowego (łącza gigabitowe) o nazwie Sieć XXI Wieku. W efekcie już ponad 1,4 mln łączy dostępowych grupy Netia pozwala na świadczenie usług z prędkością do 1 Gb/s. W całym 2019 r. rozliczone inwestycje w ramach tego projektu sięgnęły kwoty 91 mln zł. Łącznie zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 69 mln zł" - czytamy dalej.

Jak podaje dalej spółka, wzrost nakładów inwestycyjnych związanych głównie z podłączaniem nowych klientów oraz projektem modernizacji sieci dostępowej sprowadziły OpFCF (wolne przepływy gotówkowe) do kwoty 5 mln zł (-92% r/r). Natomiast zadłużenie netto na koniec 2019 r. wyniosło 240 mln zł (+25% r/r), co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,67x zysku EBITDA (wg. MSR17) za 2019 r.

"Na przełomie 2019 i 2020 roku grupa Netia zwiększyła zasięg własnych nowoczesnych sieci dostępowych (przede wszystkim na potrzeby segmentu B2C) o blisko 85 tys. lokali, poprzez akwizycje lokalnych operatorów w Krakowie (ISTS) i Łomży (IST) za łączną kwotę ok. 44 mln zł. Z kolei w I kw. br. Netia przejęła za kwotę 34 mln zł centrum danych RASP w Krakowie. Akwizycja ta wzmocni pozycję grupy Netia w obszarze szeroko pojętych usług ICT na południu Polski"- czytamy także.

Przychody osiągnięte przez Netię w IV kw. 2019 r. w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 177 mln zł, co oznacza 2-proc. wzrost kwartał do kwartału, podano dalej.

"Spółka odnotowała stabilne przychody lub wzrosty we wszystkich kategoriach. Za wzrostem przychodów w stosunku do III kw. ub. r. stały przede wszystkim wpływy z usług transmisji danych i rozwiązań ICT (wykazywane w linii: Pozostałe usługi). Spółka utrzymuje jednocześnie wzrostowy trend projektów sprzedażowych dotyczących zaawansowanych produktów ICT (NetiaNext), na których opiera się transformacja tego obszaru biznesu" - czytamy również.

W IV kw. 2019 r. na rynku B2C (klienci indywidualni i SOHO, bez Petrotela) Netia wypracowała przychody w wysokości 140 mln zł (vs. 141 mln zł w III kw. 2019 r.), co wskazuje na stabilizację, wspartą wzmocnieniem pozytywnego trendu w zakresie liczby usług szerokopasmowych i telewizyjnych, świadczonych na własnych sieciach oraz usług mobilnych.

Na koniec 2019 r. na rynku B2C Netia świadczyła 1,362 mln usług (-5% r/r oraz -1% k/k). Za ogólnym zmniejszeniem liczby RGU stoi dalsza erozja bazy usług świadczonych na sieci obcej (WLR, BSA, LLU) o kolejnych 17 tys. sztuk, przy jednoczesnym wzroście liczby usług świadczonych na sieciach własnych o 10 tys. sztuk. W efekcie już 57% wszystkich usług na rynku B2C świadczonych jest na sieciach własnych.

"Dzięki konsekwentnej modernizacji sieci dostępowych do standardu gigabitowego, odsetek usług szerokopasmowych, świadczonych na sieciach własnych wzrósł w ciągu roku o kolejnych 5 pkt proc. i na koniec 2019 r. wynosi 71%" - czytamy dalej.

Na koniec 2019 r. liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 431 tys. (-16 tys. k/k), a usług szerokopasmowych 547 tys. (-2 tys. k/k), natomiast usług mobilnych 146 tys. (wzrost o 1 tys. k/k).

Spółka podkreśliła również, że wciąż stabilnie rosła też baza użytkowników usług TV. Rok 2019 Netia zakończyła świadcząc 237 tys. usług TV, przypisanych rynkowi B2C (wzrost o 8 tys. w stosunku do III kw. 2019 r.) W całym 2019 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o ok. 28 tys. (+13%.).

"Dosprzedaż usług TV i coraz szybszych łączy internetowych (do 1 Gb/s) wspiera utrzymywanie wskaźnika ARPU na stabilnym poziomie ok. 56 zł miesięcznie. Stale rośnie zaś średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2019 na poziomie 1,68x" - podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 29,22 mln zł wobec 188,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.