Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Zwiększenie finansowania Kancelarii Senatu, przywrócenie Senatowi środków na prowadzenie spraw polonijnych, zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), a także przekazanie 1,92 mld zł na leczenie chorób nowotworowych i 4,6 mld na subwencję oświatową dla samorządów - to niektóre z ponad 90 poprawek, przyjętych przez Senat do ustawy budżetowej na rok 2020. Za ustawą budżetową wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 52 senatorów, przeciw, wstrzymało się 42.

W pierwszej kolejności senatorowie głosowali wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek. Nie zyskał on jednak akceptacji większości, poparło go 44 posłów, 51 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z tym Senat przystąpił do głosowania 104 poprawek, zgłoszonych zarówno przez senackie Komisje jak i senatorów w trakcie debaty.

Senat przyjął wszystkie poprawki rekomendowane przez Komisję ds. Budżetu i Finansów Publicznych, w tym m.in., tę zakładającą przekazanie 1,92 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych (przesuwając na ten cel m.in. środki obsługi długu Skarbu Państwa i rezerw na finansowanie projektów unijnych).

Senatorowie opowiedzieli się także za poprawką, przewidującą zwiększenie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o 4,6 mld zł (ze spodziewanych wpływów podatkowych).

Poparcie zyskała też poprawka, dotycząca przekazania 200 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których parki narodowe lub rezerwaty przyrody zajmują ponad 30% powierzchni oraz utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mld zł na walkę ze smogiem.

Jednocześnie senatorowie opowiedzieli się za przywróceniem środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w budżecie Kancelarii Senatu w wysokości 110,5 mln zł oraz zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o 7,44 mln zł.

Senat przyjął poprawkę o zwiększeniu środków na pomoc rozwojową o 50 mln zł. Senatorowie zdecydowali też o zwiększeniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i przekazaniu ponad 3 mln zł dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności.

W trakcie poprzedzającej głosowanie kilkunastogodzinnej debaty senatorowie zgłosili ponad 90 poprawek, dotyczyły one w większości dofinansowania inicjatyw regionalnych m.in.: budowy dróg ekspresowych, Drogi Czerwonej w Gdyni, obwodnicy Sośnicowic, dokumentacji zachodniej obwodnicy Szczecina, budowy muzeum kolejnictwa w Gnieźnie, parowozowni w Pile, odbudowy pojemności zbiornika retencyjnego Słupca, modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie i wiele innych.

Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść 6,3%.

Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r., według metodyki unijnej ma wynieść 1,2% PKB, czyli poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB.

Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu do poziomu 43,8% PKB w br. z 44,4% w roku 2019.

W prognozach brano pod uwagę m.in. zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), rozszerzenie Małego ZUS (Mały ZUS Plus), a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia "szarej strefy" w obrocie odpadami. Wśród dochodów uwzględniono wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 7,1 mld zł oraz przychody wynikające ze zmian dotyczących otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

W budżecie uwzględniono środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500+ (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z kwotą gwarantowaną minimalnej podwyżki - 70 zł. Z ustawy budżetowej wynika, że najniższa emerytura ma wzrosnąć do 1,2 tys. zł. Wzrost ten to dla budżetu koszt około 8,7 mld zł. Zaplanowano także zwiększenie wydatków na obronę narodową, o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Teraz ustawa trafi do Sejmu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.