Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 252,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 713,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Z wyłączeniem wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego częściowego zwrotu opłat i prowizji przy przedterminowych spłatach kredytów konsumenckich przychody wyniosły 4 173 mln zł, a wynik netto 559 mln zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Zysk netto w 2019 wyniósł 253 mln zł (vs. 713 mln zł w 2018). Wynik pod silną presją wynikającą z dostosowania się przez bank do wyroku TSUE w kwestii zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytów konsumpcyjnych (-306 mln zł wpływu na wynik netto) oraz kosztów ryzyka kredytowego w segmencie Agro (-345 mln zł wpływu na wynik netto)" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Grupa oszacowała wpływ wyroku TSUE na kwotę 378 mln zł brutto, na którą składają się:

1. rezerwa na historyczne zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych przed 11 września 2019 r. w wysokości 243 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne) ? wpływ jednorazowy,

2. rezerwa na zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych po 11 września 2019 r., w wysokości 85 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe),

3. korekta wynikająca z różnicy między rozliczeniem prowizji metodą ESP w księgach banku, a liniową metodą szacowania zwrotów części prowizji w wysokości 50 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe) - wpływ jednorazowy.

W konsekwencji wskaźnik rentowności ROE banku wyniósł 3,8% (vs. 11,7% w 2018 r.). Po wyłączeniu wpływu wyroku TSUE dotyczącego zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich wskaźnik ROE banku w 2019 r. kształtowałby się na poziomie 8,4%, podano w raporcie.

"Warto podkreślić jednak, że nawet w tak trudnym roku pozycja kapitałowa banku pozostała niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na stabilnym wysokim poziomie (odpowiednio 13,48% oraz 16,2%) pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 198 pb oraz 270 pb)" - podkreślono w raporcie.

Alior dodał, że "sytuacja płynnościowa banku w 2019 r. również pozostawała na bezpiecznym poziomie". Była ściśle monitorowana i utrzymywana w adekwatnym do potrzeb zakresie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej oraz uruchamianie finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych.

Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w 2019 roku wyniósł 43%, czyli mniej o 0,1 pkt proc. względem roku 2018. Wyłączając wpływ wyroku TSUE wyniósłby on 39,1%. Koszty działania banku wyniosły 1 630 mln zł i są niższe o 4,4% względem 2018 roku. W związku z podwyższonymi kosztami ryzyka w segmencie Agro klienta biznesowego, koszty ryzyka wyniosły 1 437 mln zł. Wskaźnik kosztów ryzyka wzrósł o 0,54 pkt proc. do poziomu 2,39%.

"Mimo rezerw, jakie musieliśmy zawiązać w zeszłym roku w związku z wyrokiem TSUE, bank utrzymuje stabilną pozycję płynnościową oraz jedną z najlepszych w sektorze efektywności kosztowych. Bez uwzględnienia wpływu TSUE, nasz wskaźnik C/I w 2019 roku wyniósłby poniżej 40%. Nieustannie dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa banku, o czym świadczy najwyższy poziom współczynnika kapitałowego Tier1 w historii banku" - skomentował wiceprezes ds. finansów Tomasz Biłous, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 181,45 mln zł wobec 3 084,52 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 666,57 mln zł wobec 710 mln zł rok wcześniej.

"Marża odsetkowa netto (NIM) banku w 2019 roku wyniosła 4,51% (-12 pb r/r). Bez uwzględnienia wpływu wyroków TSUE wyniosłaby 4,71%. Bank konsekwentnie poprawia marżę na strategicznych produktach - odnotował wzrost wyniku odsetkowego w ujęciu narastającym r/r o 3,1% (z 3 085 mln zł w 2018 roku do 3 181 mln zł w 2019 roku) oraz o 7,5% bez uwzględnienia wpływu wyroku TSUE" - czytamy dalej w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 288,61 mln zł wobec 731,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank w 2019 roku pozyskał 117 tys. nowych klientów indywidualnych. Łączna baza tych klientów wynosi obecnie 4,15 mln osób.

"Zauważalna jest wyraźna poprawa w strukturach nowo założonych ROR-ów: liczba rachunków z transakcjami oraz z systematycznymi wpływami wzrosła odpowiednio o 61% i 65%. Konsekwentnie wzrasta też znaczenie kanałów cyfrowych. Liczba użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku wzrosła do 456 tys., co stanowi przyrost 64% rok do roku. Sprzedaż ROR i kont oszczędnościowych online wzrosła o 56% w 2019 roku" - napisano także w komunikacie.

"W IV kwartale 2019 roku Alior Bank odnotował 13-proc. wzrost liczby nowych klientów biznesowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Nowa akwizycja jest nakierowana na większe uproduktowienie klientów i koncentruje się na budowaniu z nimi głównej relacji. W IV kwartale 2019 roku bank odnotował blisko dwukrotny wzrost sprzedaży w segmentach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ujęciu kwartalnym (z 575 mln zł na koniec III kw. do 1 078 mln zł na koniec IV kw.), co jest efektem m.in. zmian organizacyjnych w sieci Centrów Korporacyjnych" - czytamy dalej.

Alior Bank podkreślił też, że dynamicznie rosnącym segmentem banku są mikroprzedsiębiorstwa. Na koniec 2019 roku liczba klientów z tego sektora wyniosła 192,2 tys. (wobec 159 tys. na koniec 2018 roku). W tym czasie liczba nowych klientów mikro wzrosła o 53% rok do roku oraz otworzyli oni ponad 30 tys. nowych rachunków bieżących (co stanowi 45% przyrost r/r). W czwartym kwartale za pośrednictwem konta w Alior Banku aż 61,9 tys. mikroprzedsiębiorców zapłaciło składki ZUS oraz podatki (wzrost 18% r/r). Większa efektywność w segmencie najmniejszych firm jest możliwa dzięki znaczącej akwizycji klientów online. Klienci mikro coraz częściej zakładają rachunki firmowe przez kanały zdalne - ich udział przekroczył w czwartym kwartale 40,3% (z 35,2% na koniec 2018 roku).

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.