Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Apator odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na wyniki IV kwartału 2019 r., pomimo utrzymania wysokich obrotów zarówno w kraju, jak i w eksporcie (Segment Gaz), największy wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym (zawiązanie w IV kwartale dodatkowej rezerwy na naprawy gwarancyjne dot. reklamacji liczników energii elektrycznej i rozliczenie projektów w segmencie Woda i Ciepło (które weszły w ciężar kosztu własnego sprzedaży). Ponadto grupa działała w ramach wymagającej sytuacji rynkowej, presji ze strony konkurencji i spadających cen na wyroby. W rezultacie sprzedaży mniej korzystnego miksu produktowego, marże zysków na poszczególnych poziomach rachunku wyników ukształtowały się poniżej oczekiwań" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,87 mln zł wobec 22,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 234,58 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 241,09 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 54,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 878,34 mln zł w porównaniu z 827,8 mln zł rok wcześniej.

"Dla Grupy Apator rok 2019 to okres wzrostów sprzedaży w eksporcie (+9% r/r). W ujęciu segmentów największe wzrosty sprzedaży (zarówno w kraju, jak i za granicą) odnotował segment Gaz. Jednak, mimo wyższej sprzedaży, rok 2019 był trudny dla Grupy Apator pod względem dużej niepewności biznesowej i zmieniających się warunków rynkowych, szczególnie w energetyce. Wysoka presja ze strony konkurencji spowodowała istotny spadek cen (szczególnie dotkliwy w ramach liczników energii elektrycznej), przy jednoczesnej sprzedaży mniej korzystnego miksu produktowego i wzroście wynagrodzeń. Dodatkowo na wyniki wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. Koniecznym było utworzenie rezerwy w IV kwartale 2019 r., na naprawy gwarancyjne w celu pokrycia ewentualnych kosztów usunięcia wady w dostarczonych, w latach 2014 ? 2017, licznikach energii elektrycznej, w ramach zgłoszonych reklamacji, a także dokonano zamknięcia projektów, co spowodowało rozliczenie dodatkowych kosztów w segmencie Woda i Ciepło" - czytamy także w raporcie.

W 2019 r. przychody grupy Apator były o 50,5 mln zł wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. co było związane przede wszystkim ze zdecydowanym wzrostem sprzedaży w segmencie Gaz (+33% r/r), a kluczowy dla tego segmentu eksport rozwijał się w samym IV kwartale w tempie 34% r/r (głównie sprzedaż gazomierzy inteligentnych). Obroty segmentów Woda i Ciepło oraz Energia Elektryczna utrzymały się na porównywalnym poziomie roku poprzedniego. W związku z powyższym udział segmentu Gaz w obrotach ogółem zwiększył się 6 pkt proc., podano także.

Głównym rynkiem zbytu pozostaje Polska, której udział w przychodach ogółem był jednak w 2019 r. (z uwagi na konsekwentnie utrzymującą się wysoką i równocześnie wyższą w porównaniu do sprzedaży w kraju dynamikę eksportu) o 2 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Drugie miejsce wśród partnerów handlowych grupy zajmuje Unia Europejska z wyższym o 4 pkt proc. (w porównaniu z 2018 r.) udziałem w całkowitej sprzedaży i dominującym znaczeniem rynków brytyjskiego, holenderskiego, niemieckiego, belgijskiego i czeskiego. Swój dotychczasowy istotny udział wśród krajów eksportowych umocniła Rosja (7% eksportu Grupy ogółem w 2019 r.), utrzymała Ukraina (udział na poziomie 5% eksportu ogółem). W dalszym ciągu rozwijany jest również eksport na zdecydowanie bardziej odległych rynkach (tj. Korea Południowa, Izrael i Brazylia) oraz na rynkach krajów skandynawskich, czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 54,42 mln zł wobec 67,32 mln zł zysku rok wcześniej.

"Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe w dotychczasowych obszarach, ale także bacznie śledzimy trendy, szukamy szans w nowych niszach i dywersyfikujemy rynki. Jednocześnie kontynuujemy działania mające na celu poprawę naszej efektywności i wydajności. Wdrażamy nowe rozwiązania i technologie, aby jeszcze lepiej zarządzać logistyką dostaw, kosztami i jakością produktów (m.in. udoskonaliliśmy proces badań starzeniowych liczników energii). Optymalizujemy naszą organizację poprzez proces łączenia kolejnych spółek w ramach segmentu EE (Apator Elkomtech i Apator Rector), reorganizujemy spółkę Apator Powogaz, porządkujemy majątek trwały w ramach Grupy. W styczniu poinformowaliśmy o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie sprzedaży działki, na której obecnie ulokowana jest fabryka Powogazu. W najbliższym czasie powinniśmy podpisać umowę przedwstępną. Jesteśmy na ukończeniu procesu wyboru lokalizacji nowego zakładu Apator Powogaz w granicach aglomeracji poznańskiej. Cały proces relokacji mamy zaplanowany na około 2 lata" - powiedział prezes Apatora Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem