Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 180,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Powodem spadku zysku są płatności na rzecz Skarbu Państwa wynikające ze zobowiązań koncesjonariusza autostrady A4 Katowice - Kraków - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM) - zapisanych w Umowie Koncesyjnej. Stanowią one udział Skarbu Państwa w zyskach z projektu A4 Katowice - Kraków i są kalkulowane na dzień 31 marca oraz 30 września. Podstawą tej kalkulacji jest wysokość środków pieniężnych do podziału, które wyliczane są po pokryciu kosztów projektu oraz zasileniu wymaganych rachunków rezerwowych. Płatności te ujmowane są w kosztach ogólnego zarządu. W 2019 r. koszty netto związane z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 88,8 mln zł. W grudniu 2019 r. spółka koncesyjna wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o interpretację, czy ww. płatności na rzecz Skarbu Państwa mogą być zaliczane przez SAM do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie SAM płatności te są właśnie takimi kosztami. Czekamy obecnie na odpowiedź z KIS" - napisał prezes Emil Wąsacz w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 129,15 mln zł wobec 245,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,49 mln zł w 2019 r. wobec 336,53 mln zł rok wcześniej.

"Jeśli chodzi o główne źródło przychodów grupy kapitałowej, jakim są przychody z tytułu poboru opłat, to w roku 2019 wzrosły one o 4,5% w stosunku do roku 2018, czyli do poziomu 347,4 mln zł, na co wpływ miała przede wszystkim zmiana stawek za przejazd dla samochodów ciężarowych, którą wprowadzono 1 marca 2019 r. Średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice - Kraków kształtowało się na poziomie zbliżonym do tego z roku 2018 i wyniosło 45,6 tys. pojazdów na dobę. Największy poziom natężenia ruchu odnotowaliśmy w III kwartale ubiegłego roku (sezon wakacyjny), wyniósł on wówczas ok. 51,3 tys. pojazdów na dobę" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 10,4 mln zł wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jeśli chodzi o wynik jednostkowy Stalexport Autostrady S.A., to w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży wzrosły nieznacznie w stosunku do roku 2018 i wyniosły 3,77 mln zł. Pochodzą one przede wszystkim z wynajmu powierzchni biurowych w budynku w Katowicach, którego spółka jest współwłaścicielem. Jednostkowy zysk netto wzrósł natomiast ponad dwukrotnie tj. do poziomu 10,4 mln zł dzięki dywidendzie w wysokości 10,9 mln zł, którą spółka uzyskała poprzez Stalexport Autoroute S.? r.l ze spółki koncesyjnej" - zakończył Wąsacz.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem